Fixuras plattform för investerare erbjuder en god likviditet och ett alternativ till börsinvesteringar Pressmeddelande 23.9.2020Fixura Ab Oy, Nordens äldsta företag inom person-till-person lån, har nu öppnat upp en ny funktion för investerare som ger god likviditet. Funktionen erbjuder ett enkelt sätt att placera och att sedan...

Fixura har utökat sin ledningsgrupp  Fixura Ab Oy har utnämnt Linda Magnusson till chefsjurist samt Joachim von Schantz till teknologichef. Båda är även nya medlemmar i Fixuras ledningsgrupp fr.o.m. 7.9.2020.Linda har över 10 års erfarenhet inom företagsjuridik och finansbranschens reglemente. Joachim tillför över 25 års erfarenhet från...