Konsumentkrediter – Ett utmärkt alternativ under osäkra tider, högre inflation och högre räntor.

Ärade kund

Ordföranden för Federal Reserve Jerome Powell höll ett tal den 26 januari 2022 angående framtidsutsikterna och åtgärderna, för att hålla inflationen under kontroll. Kvantitativa lättnader det vill säga den finanspolitiska åtgärden där central bankerna köper tillgångar, kommer med största sannolikhet, att avbrytas under de kommande månaderna och räntorna kommer, att höjas till en något högre nivå. Detta har potential, att orsaka turbulens på aktiemarknaden, när investerare inser, att de måste stå på egna ben utan inblandning av centralbankerna. Ingen vet hur detta kommer, att påverka aktiemarknaden.

Konsumentkrediter är baserad på realekonomi snarare än att ha ett spekulativt värde. Under lågkonjunkturen 2008 drabbades till exempel peer-to-peer-utlåningsföretag i allmänhet endast marginellt och bibehöll sin lönsamhet, när andra mer riskfyllda investeringsformer sjönk med tvåsiffriga procenttal. Fixura Ab Oy är nu en del av SaveLend Group Ab och erbjuder en mängd olika investeringsprodukter med modern riskhantering, som baserar sig på maskininlärning. Till exempel:

Konsumentkrediter: Konsumentkrediter är lån som ges ut till privatpersoner. Kredittypen innefattar  säkrade konsumentkrediter exempelvis billån och bolån. Konsumentkrediter gör det möjligt för konsumenter att finansiera individuella behov som bostäder, bilar, reparationer och renoveringar.

Varför konsumentkrediter?

✓ Kreditförmedlare:   SBL Finans

✓ Målavkastning:   7 – 9 %

✓ Vanliga löptider:   5 mån – 2 år, med villkor för tidigare återbetalningar

✓ Vanliga kreditbelopp:   3 00 – 2500 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Företagslån: Företagslån som finansieras på SaveLends plattform är krediter som ges till små och medelstora företag. Genom att investera i kreditvärdiga låntagare i näringslivet bidrar du till ett förbättrat företagsklimat och hjälper entreprenörer att växa. Företagslån tas av både nystartade företag i framväxande branscher och etablerade aktörer i mer konservativa sektorer.

Varför Företagslån?

✓ Kreditförmedlare:   SBL Finans

✓ Målavkastning:   8 %

✓  Vanliga löptider:   Maximalt 5 år, med möjliga villkor för tidigare återbetalningar och förlängning.

✓ Vanliga kreditbelopp:   ~50 000 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Fakturaköp: Fakturaköp innebär att du investerar i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer. På så sätt hjälper du företag att få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde, samt bidrar till en flexibel lösning anpassad för kunden.

Varför Fakturaköp?

✓ Kreditförmedlare:   SBL Finans

✓ Målavkastning:   7 %

✓ Vanliga löptider:   maximalt 1 år, med möjliga villkor för tidigare återbetalningar och förlängning

✓ Vanliga kreditbelopp:   2 000 – 5 000 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Inkassoportföljer: En inkassoportfölj är en uppsamling av konsumentkrediter och andra betalningstyper som förfallit till inkasso. Portföljerna drivs in av specialiserade inkassobolag med god inkassosed som är specialiserade på hanteringar av förfallna fordringar. Investeringar i inkassoportföljer är ett bra sätt att diversifiera sig mot till exempel aktier och fonder, men även mot andra kredittyper.

Varför Inkassoportföljer?

✓ Kreditförmedlare:   SBL Finans, Partner Inkasso

✓ Målavkastning:   8 %

✓ Vanliga löptider:   Maximalt 4 år

✓ Vanliga kreditbelopp:   ~ 50 000 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Fastighetsinvesteringar: Investera i företagskrediter som används för företagsköp, bostadsutveckling och andra investeringsinitiativ.

Varför Fastighetsinvesteringar?

✓ Kreditförmedlare:   Svensk Kreditförmedling (SKF)

✓ Målavkastning:   9 %

✓ Vanliga löptider:   3 – 24 månader

✓ Vanliga kreditbelopp:   ~  880 000 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Importfinansiering: Investera i importfinansering som används för att frigöra viktigt rörelsekapital och möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagets kunder.

Varför Importfinansinering?

✓ Kreditförmedlare:   Treyd

✓ Målavkastning:   7 – 8 %

✓ Vanliga löptider:   1 – 4 månader

✓ Vanliga kreditbelopp:   ~ 33 500 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

 

Har ni frågor?

Kontakta gärna vår kundsupport eller säljare, om ni vill få mer detaljerad information, om våra investeringsprodukter. Vi arrangerar gärna ett personligt Microsoft Teams-möte med dig på begäran

Klicka här för att besöka SaveLend Group Ab:s hemsidor.
 

Ni kan kontrollera kontaktinformation och öppettider för vår kundsupport genom att klicka här.

 

Med vänliga hälsningar,

Fixura Ab Oy