Investera med SaveLend

Ärade kund

 

Vi uppdaterar vårt system, under vilken tid det är tyvärr inte möjligt, att skapa ett nytt Fixura investeringskonto. Uppdateringen kommer inte att påverka investerare som redan har registrerat investeringsportföljer.

 Vi kommer att kombinera plattformen för Fixura Ab Oy med plattformen för vårt moderbolag SaveLend Ab, vilket kommer avsevärt, att öka investeringsmöjligheterna. Systemuppdateringen kommer också, att förbättra plattformens prestanda och funktioner.

 Vi rekommenderar, att du under tiden öppnar ett gratis investeringskonto hos vårt moderbolag SaveLend: klicka här

Har ni frågor?

Kontakta gärna vår kundsupport eller säljare, om ni vill få mer detaljerad information, om våra investeringsprodukter. Vi arrangerar gärna ett personligt Microsoft Teams-möte med dig på begäran

Klicka här för att besöka SaveLend Group Ab:s hemsidor.

Ni kan kontrollera kontaktinformation och öppettider för vår kundsupport genom att klicka här.

 

Nedan ytterligare information om olika investeringsalternativ som SaveLend Ab kan erbjuda:

Konsumentkrediter: Konsumentkrediter är lån som ges ut till privatpersoner. Kredittypen innefattar  säkrade konsumentkrediter exempelvis billån och bolån. Konsumentkrediter gör det möjligt för konsumenter att finansiera individuella behov som bostäder, bilar, reparationer och renoveringar.

Varför konsumentkrediter?

✓ Kreditförmedlare:   SBL Finans

✓ Målavkastning:   7 – 9 %

✓ Vanliga löptider:   5 mån – 2 år, med villkor för tidigare återbetalningar

✓ Vanliga kreditbelopp:   3 00 – 2500 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Företagslån: Företagslån som finansieras på SaveLends plattform är krediter som ges till små och medelstora företag. Genom att investera i kreditvärdiga låntagare i näringslivet bidrar du till ett förbättrat företagsklimat och hjälper entreprenörer att växa. Företagslån tas av både nystartade företag i framväxande branscher och etablerade aktörer i mer konservativa sektorer.

Varför Företagslån?

✓ Kreditförmedlare:   SBL Finans

✓ Målavkastning:   8 %

✓  Vanliga löptider:   Maximalt 5 år, med möjliga villkor för tidigare återbetalningar och förlängning.

✓ Vanliga kreditbelopp:   ~50 000 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Fakturaköp: Fakturaköp innebär att du investerar i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer. På så sätt hjälper du företag att få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde, samt bidrar till en flexibel lösning anpassad för kunden.

Varför Fakturaköp?

✓ Kreditförmedlare:   SBL Finans

✓ Målavkastning:   7 %

✓ Vanliga löptider:   maximalt 1 år, med möjliga villkor för tidigare återbetalningar och förlängning

✓ Vanliga kreditbelopp:   2 000 – 5 000 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Inkassoportföljer: En inkassoportfölj är en uppsamling av konsumentkrediter och andra betalningstyper som förfallit till inkasso. Portföljerna drivs in av specialiserade inkassobolag med god inkassosed som är specialiserade på hanteringar av förfallna fordringar. Investeringar i inkassoportföljer är ett bra sätt att diversifiera sig mot till exempel aktier och fonder, men även mot andra kredittyper.

Varför Inkassoportföljer?

✓ Kreditförmedlare:   SBL Finans, Partner Inkasso

✓ Målavkastning:   8 %

✓ Vanliga löptider:   Maximalt 4 år

✓ Vanliga kreditbelopp:   ~ 50 000 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Fastighetsinvesteringar: Investera i företagskrediter som används för företagsköp, bostadsutveckling och andra investeringsinitiativ.

Varför Fastighetsinvesteringar?

✓ Kreditförmedlare:   Svensk Kreditförmedling (SKF)

✓ Målavkastning:   9 %

✓ Vanliga löptider:   3 – 24 månader

✓ Vanliga kreditbelopp:   ~  880 000 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

Importfinansiering: Investera i importfinansering som används för att frigöra viktigt rörelsekapital och möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagets kunder.

Varför Importfinansinering?

✓ Kreditförmedlare:   Treyd

✓ Målavkastning:   7 – 8 %

✓ Vanliga löptider:   1 – 4 månader

✓ Vanliga kreditbelopp:   ~ 33 500 EUR

✓ Tillgänglig på andrahandsmarknaden:   Ja

 

Med vänliga hälsningar,

Fixura Ab Oy