Stabil avkastning

Vår Autoinvest-funktion sprider din investering i så många lån som möjligt och minskar därmed på risken. På samma sätt investerar den dina återbetalningar helt automatiskt. 

Att öppna ett investeringskonto är avgiftsfritt och tar bara några minuter. Det enda du behöver är dina nätbankskoder.

*Uppskattad årlig avkastning på en 3-årig investering efter kostnader och kreditförluster när Autoinvest-funktionen har använts.
**Högst 3%, men minst 20 € från det fria kapitalet investeras i ett lån.
***Med Autosell-funktionen kan man sälja sina investeringar till en annan investerare. Försäljningen förverkligas enligt situationen på eftermarknaden. Fixura kan inte garantera varken snabbhet eller effektivitet på eftermarknaden. I enstaka fall kan försäljningen fördröjas, ifall alla investerare redan investerat högsta möjliga summa i ifrågavarande lån.

Tidigare avkastning är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Alla investeringar är riskfyllda och alla beslut om investeringar görs av en individ och på eget ansvar. Som investerare bör man vara varse om alla risker som en investering kan medföra.

God likviditet – investera och sälj när du vill

Föreställ dig en värld där investeringar i person till person-lån är lika lätta att sälja som aktier på börsen – eller till och med lättare. Vi har gjort det möjligt. Det är modernt.

Vår Autosell-funktion säljer dina investeringar bekymmersfritt till andra investerare. Du avgör själv vilken summa du vill lyfta från ditt konto. Autosell säljer sedan den andel av dina investeringar som behöver säljas för du skall kunna lyfta den summa du valt. Tack vare Autosell kan du lätt lyfta dina pengar precis när du själv vill.
icon_clock

Enkel och snabb säljprocess

Att sälja en placering tar vanligtvis endast ett tiotal minuter. När de nödvändiga placeringarna är sålda, överför vi automatiskt pengarna till ditt bankkonto. Maximigränsen för försäljning är 100.000 € per vecka.
icon_heart

Likviditet som på börsen

Investeringarna säljs alltid enligt principen ”först in – först ut” och till samma pris som det kvarvarande kapitalet. Autosell säljer alla låneinvesteringar, oberoende av deras livscykel.
icon_scale

Utmärkt diversifiering kvarstår

Autoinvest placerar i sålda investeringar enligt samma princip som i nya lån. Autoinvest beaktar även tidigare investeringar i samma lån. Detta garanterar en utmärkt diversifiering för investeraren.

Placeringskalkylator

Du kan sova lugnt när du gjort din investering. När du har öppnat ditt investeringskonto och flyttar över medlen, kan du koncentrera dig på andra projekt och njuta av avkastningen.


år

Observera, att kalkylatorns 3,11 % årliga avkastning, efter avgifter och kreditförluster, är en uppskattning baserad på en portfölj med lån med varierande räntor mellan 2,9 % och 9,9 %. Tidigare avkastning är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Alla investeringar är riskfyllda och alla beslut om investeringar görs av en individ och på eget ansvar. Som investerare bör man vara varse om alla risker som en investering kan medföra.

En rimlig risk

När du investerar i Fixuras person-till-person-lån kan du vara säker på att vi strävar till att minimera risken per lån. Vår Autoinvest-funktion sprider din investering till för tidpunkten tillgängliga investeringsobjekt så att högst 3% eller minst 20 €, av ditt fria kapital placeras i ett lån.

Med en hög riskspridning säkerställer vi att du får ett bra kassaflöde på din placering. Autoinvest-funktionen investerar dina medel i hundra- eller tom i tusentals olika lån. Om ett enskilt lån förfaller säljer vi lånet automatiskt till en tredje part till marknadspris eller överför hela lånet till en inkassobyrå för insamling.

Riskhantering
Summa
 • Investering per lån 20-1000 €
 • Lånespecifik risk 0-3 %*

  Beräknat från det fria kapitalet vid investeringstidpunkten

 • Försenade lån

  Säljs till en tredje part till marknadspris eller överförs till en insamlingsbyrå för insamling.

*Minimi-investering i ett lån är alltid minst 20€.

Avancerad kreditklassificering

Vi har utvecklat en revolutionerande kreditklassificeringsmodell, som baserar sig på maskininlärning och låneansökarens bankkontotransaktioner. Genom att kategorisera transaktionerna på sökandens bankkonto kan vi skapa en helhetsbild över dennes finansiella situation och uppskatta betalningsförmågan.

Vi har över 10 års erfarenhet i branschen och vet, att betalningsbeteenden hos låntagare kan ändra med tiden och kreditklassificeringen måste kunna anpassas snabbt till dessa förändringar. 

Målsättningen med kreditklassificeringen är att känna igen riskerna hos låntagaren och minska risken för kreditförluster hos placeraren. På detta sätt försäkrar vi oss om att dina placeringar är i säkra händer nu och i framtiden.

Kriterier som hör till utlåning

Låntagaren måste uppfylla följande kriterier för att kunna få lån från Fixura:

*Vi kontrollerar låntagarens kredithistoria och aktiva konsumtionskrediter via Suomen Asiakastietos register över konsumtionskrediter.

En vettig kostnadsstruktur

Fixura tar hand om det mesta för dig, såsom att hitta kvalitativa låntagare, bedöma kreditvärdigheten, sköta faktureringen och handha plattformen.

Att öppna ett konto, sätta in pengar på konto och investera är kostnadsfritt. Således har du inga kostnader innan dina investeringar börjar avkasta. Istället delar vi lånens ränteintäkter med dig. När låntagaren betalar sitt lån, tjänar vi tillsammans pengar. Vi tycker det är rättvist.

Det är gratis att lyfta fritt kapital.

Händelse
 • Öppning av kontot gratis
 • Deponering gratis
 • Investering gratis
 • Uttag gratis

  Fritt eget kapital

 • Ränteintäkten delas 50/50

  Fixura delar ränteintäkten med investeraren

 • Försäljningsavgift 1 %

  1 % av totalbeloppet på Låneinvesteringar som sålts på eftermarknaden

Ränta på ränta

Autoinvest placerar kassaflödet i din portfölj automatiskt i nya investeringsobjekt. På detta sätt får du mesta nyttan av ränta på ränta-fenomenet och maximerar vinsten.

Pålitlig

Vi har förmedlat person-till-person-lån i över 10 år och Fixura har AA+ kreditklassificering samt Finlands Starkaste Platina-certifikat, vi är ett solitt och pålitligt företag.
icon_scale

Ett vettigt val

Vi erbjuder investerare en god och stabil vinst med en acceptabel risk. Fluktuationerna på aktiemarknaden inverkar inte på avkastningen när det gäller person-till-person-lån, placeringen är alltid ett säkert och lockande alternativ.

Vad våra kunder tycker om oss

Förmedlade lån totalt

0

Återbetalt till investerare

0

Ränteintäkt

0

Årlig inkomst i medeltal (2010-2019)

0 %

Utgivna lån i medeltal

0

Lånetid i medeltal

0 mån

Mer bekymmersfritt än placeringsbostäder

Att placera i bostäder kan vara arbetsamt. Man måste leta reda på investeringsdugliga objekt, fundera på renoveringar och underhåll, uthyrning inte att förglömma. Person-till-person-lån erbjuder samma passiva inkomst som bostäder men på ett mycket enklare sätt. Vi sköter allt från marknadsföring till fakturering, i stället för dig.

Lättare än en placering i aktier

På börsen kan allt hända på kort tid, värdet på dina placeringar kan ändra mycket under bara en dag. Vid person-till-person-lån kommer man överens om räntan i låneavtalet, således är det enklare att prognosticera och följa med sina investeringar. Autosell-funktionen gör att du lättare kan lyfta ditt kapital, precis som vid aktieplaceringar.

Ett rättvist lån, en bra investering

Starträntan är 9,9 % på alla lån. Låntagare som alltid betalar sina månatliga rater i tid kan komma ner till en räntenivå så låg som 2,9 %. Välbetalande låntagare är en mindre risk för investerare och förtjänar därför en lägre ränta.

Starträntan 9,9 %, och den sjunker med 0,1 %-enheter varje gång en månadsrat betalas i tid – ända ner till 2,9 %.

Ifall en betalning skulle vara försenad, sjunker räntan inte utan kvarstår på samma nivå. Räntan kan endast stanna på samma nivå eller gå nedåt.

Traditionella lån har en fast ränta. Hos Fixura belönas kunder som sköter sig och betalar sina fakturor i tid. Vi tycker det är rättvist.

Det är alltid rätt tid att investera

När man investerar i person-till-person-lån till skillnad från aktier är skillnaden den, att det inte finns någon risk vad gäller tidpunkten för investeringen. Fluktuationerna på aktiemarknaden påverkar inte värdet på dina investeringar ej heller den förväntade vinsten. Timingen har alltså ingen påverkan på värdet av din portfölj. Därför kan du när som helst investera via oss – det är alltid rätt tid att placera.

Har du frågor om investeringar?

info@fixura.com

Kundsupport

+358 6 361 2112