Jämn avkastning

Att investera i Fixuras person-till-person-lån är bekymmerslöst. Vår Autoinvest-funktion sprider din investering automatiskt och minskar på risken. På samma sätt investerar den dina ränteintäkter. Att öppna ett investeringskonto är avgiftsfritt och tar bara några minuter. Det enda du behöver är dina nätbankskoder.
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Årlig avkastning 2,2 - 3,6 %*
 • Checkmark blueCreated with Sketch. God riskdiversifiering**
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Likviditet***

*Uppskattad årlig avkastning på en 3-årig investering efter kostnader och kreditförluster när Autoinvest-funktionen har använts.
**Högst 3%, men minst 20 € från det fria kapitalet investeras i ett lån.
***Under 2020 lanserar vi vår Autosell-funktion, den möjliggör en försäljning av investeringen till en annan investerare.

Tidigare avkastning är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Alla investeringar är riskfyllda och alla beslut om investeringar görs av en individ och på eget ansvar. Som investerare bör man vara varse om alla risker som en investering kan medföra.

Ett rättvist lån, en klok investering

Begynnelseräntan är 9,9 % på alla lån. Tack vare den sjunkande räntan kan låntagare som betalar bra, komma ner till en räntenivå på 2,9 %, därför är vårt lån mycket konkurrenskraftigt. Välbetalande låntagare är en mindre risk för investerare och förtjänar därför en lägre ränta.

Begynnelseräntan 9,9 %, och den sjunker med 0,1 %-enheter varje månad – ända ner till 2,9 % – då amorteringen betalas i tid.

Ifall amorteringen betalning är försenad, sjunker räntan inte utan kvarstår på samma nivå.
Traditionella lån har fast ränta, Fixura belönar kunder som betalar bra. Vi tycker det är rättvist.

Var lugn

Du kan sova lugnt när du gjort din investering. När du har öppnat ditt investeringskonto och flyttar över medlen, kan du koncentrera dig på andra projekt och njuta av avkastningen.


år

Observera, att kalkylatorns 3,11 % årliga avkastning, efter avgifter och kreditförluster, är en uppskattning baserad på en portfölj med lån med varierande räntor mellan 2,9 % och 9,9 %. Tidigare avkastning är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Alla investeringar är riskfyllda och alla beslut om investeringar görs av en individ och på eget ansvar. Som investerare bör man vara varse om alla risker som en investering kan medföra.

En rimlig risk

När du investerar i Fixuras person-till-person-lån kan du vara säker på att vi strävar till att minimera risken per lån. Vår Autoinvest-funktion sprider din investering till för tidpunkten tillgängliga investeringsobjekt så att högst 3% eller minst 20 €, av ditt fria kapital placeras i ett lån.

Med en hög spridning av risken säkerställer vi att du inte är beroende av att investera endast i ett lån. På detta sätt kan vi investera dina medel i hundra eller tom i tusen olika lån. Ifall ett enskilt lån flyttas till inkasso, säljer vi automatiskt lånet till en tredje part, enligt det pris som står i vår prislista.

Riskhantering
Summa
 • Investering per lån 20-1000 €
 • Lånespecifik risk 0-3 %*

  Beräknat från det fria kapitalet vid investeringstidpunkten

 • Försäljning av förfallna lån 50 %**

  Av lånekapitalet

*Minimi-investering i ett lån är alltid minst 20€.
**Dagspris vid försäljning till inkassobolag.

Avancerad kreditklassificering

Vi har utvecklat en revolutionerande kreditklassificeringsmodell, som baserar sig på maskininlärning och låneansökarens bankkontotransaktioner. Genom att kategorisera transaktionerna på sökandens bankkonto kan vi skapa en helhetsbild over hens finansiella situation och betalningsbeteende.

Vi har över 10 års erfarenhet i branschen och vet, att betalningsbeteendet hos en låntagare kan ändra med tiden och kreditklassificeringen måste kunna anpassas snabbt till dessa förändringar. Vår maskininlärda kreditklassificeringsmodell reagerar på ändringar i ansökningar såväl som på ändringar i betalningsbeteendet i redan beviljade lån.

Målsättningen med kreditklassificeringen är att känna igen riskerna hos låntagaren och minska risken för kreditförluster hos placeraren. På detta sätt försäkrar vi oss om att dina placeringar är i säkra händer nu och i framtiden.

Kriterier som hör till utlåning

Låntagaren måste uppfylla följande kriterier för att kunna få lån från Fixura:
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Vara en myndig person mellan 21-68 år
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Ha en fast adress i Finland (haft i minst två år)
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Inte ha betalningsanmärkningar
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Visa ett kontoutdrag för de senaste 3 månaderna
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Ha en inkomst på minst 1000 €/månad
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Ha högst 3 aktiva konsumtionskrediter*
 • Checkmark blueCreated with Sketch. Ha en lånehistorik utan anmärkningar*
*Vi kontrollerar låntagarens kredithistoria och aktiva konsumtionskrediter via Suomen Asiakastietos register över konsumtionskrediter.

En vettig kostnadsstruktur

Att öppna ett konto, sätta in pengar på konto och investera är kostnadsfritt. Således har du inga kostnader innan dina investeringar börjar generera.

Fixura gör allt arbete, från marknadsföring till beviljande av lån och fakturering, detta innebär att vi delar lånens ränteintäkter med dig. När låntagaren betalar sitt lån, tjänar vi tillsammans pengar. Vi tycker det är rättvist.

Det är gratis att lyfta sitt egna fria kapital.

Händelse
 • Öppning av kontot gratis
 • Deponering gratis
 • Investering gratis
 • Ränteintäkten delas 50/50

  Fixura delar ränteintäkten med investeraren

 • Uttag gratis

  Fritt eget kapital

Ränta på ränta

Autoinvest placerar kassaflödet i din portfölj automatiskt i nya investeringsobjekt. På detta sätt får du mesta nyttan av ränta på ränta-fenomenet och maximerar vinsten.

Pålitlig

Vi har förmedlat person-till-person-lån i över 10 år och Fixura har AA+ kreditklassificering samt Finlands Starkaste Platina-certifikat, vi är ett solitt och pålitligt företag.
icon_scale

Ett vettigt val

Vi erbjuder investerare en god och stabil vinst med en acceptabel risk. Fluktuationerna på aktiemarknaden inverkar inte på avkastningen när det gäller person-till-person-lån, placeringen är alltid ett säkert och lockande alternativ.

Vad våra kunder tycker om oss

Förmedlade lån totalt

0

Återbetalt till investerare

0

Ränteintäkt

0

Årlig inkomst i medeltal (2010-2019)

0 %

Utgivna lån i medeltal

0

Lånetid i medeltal

0 mån

Bekymmersfriare än en placeringsbostad

Att placera i bostäder kan vara arbetsamt. Man måste leta reda på investeringsdugliga objekt, fundera på renoveringar och underhåll, uthyrning inte att förglömma. Person-till-person-lån erbjuder samma passiva inkomst som bostäder men på ett mycket enklare sätt. Vi sköter allt från marknadsföring till fakturering, i stället för dig.

Bekymmersfriare än placering i aktier

På börsen kan allt hända på kort tid, värdet på dina placeringar kan ändra mycket under bara en dag. Vid person-till-person-lån kommer man överens om räntan i låneavtalet, således är det enklare att prognosticera och följa med sina investeringar. Autosell-funktionen, som vi lanserar senare i år, gör att du lättare kan lyfta ditt kapital, precis som vid aktieplaceringar.

Det är alltid rätt tid att investera

När man investerar i person-till-person-lån till skillnad från aktier är skillnaden den, att det inte finns någon risk vad gäller tidpunkten för investeringen. Fluktuationerna på aktiemarknaden påverkar inte värdet på dina investeringar ej heller den förväntade vinsten. Timingen har alltså ingen påverkan på värdet av din portfölj. Därför kan du när som helst investera via oss – det är alltid rätt tid att placera.

Har du frågor om investeringar?

info@fixura.com

Kundsupport