Prislista

Gällande från och med 01.02.2020
Den här Prislistan gäller för alla Investeringsavtal och Låneavtal som ingåtts från och med 01.02.2020. Lån som lyfts innan 01.02.2020 omfattas av de tidigare, 01.03.2019 uppdaterade, Allmänna villkor som finns tillgängliga på Fixuras nättjänst.

1. KOSTNADER FÖR LÅNTAGARE

RäntaDen årliga nominella räntan är 2,90 – 9,90 %. Räntan börjar från 9,9 % och sjunker därefter månadsvis med 0,1 procentenheter förutsatt att man betalar sina månadsrater i tid. Ifall låntagaren inte betalar sin månadsrat i tid, hålls räntenivån på den nivån man tidigare nått.
LåneskötselavgiftLåneskötselavgiften är 0,01 % per dag av Lånets ursprungliga lånekapital. Låneskötselavgiften debiteras enligt Låneavtalet 0,30 % per månad eller 3,65 % per år. Låneskötselavgiften kan dock högst uppgå till sammanlagt 150,00 euro per år. Första årets låneskötselavgifter debiteras i samband med utbetalning av lånet.
Ändring av förfallodag5,00 € (max. 4 gånger per år)
Ändring av betalningsplan50,00 €
Ränteintyg20,00 €
Saldointyg10,00 € (gratis en gång per år)
Returnering av överbetalning5,00 €
Pappersfaktura5,00 €

2. KOSTNADER FÖR INVESTERARE

Administrationsavgift50 % av den ränteinkomst som investeraren fått
Försäljning av förfallna lånFixura strävar till att sälja förfallna lån åt tredje part till det bästa möjliga pris. För tillfället betalas 50 % av lånets öppna kapital till investerare.
  

För tjänster som inte är listade i prislistan debiteras avgift enligt de timmar som används för att slutföra begäran. Timpriset för detta är 70,00 € per timme plus moms.