Prislista

Gällande från och med 15.6.2021
Denna prislista (”Prislista”) gäller för Låneavtal och Investeringsavtal från och med 15.6.2021. Innan 1.2.2020 ingångna Låneavtal och Investeringsavtal omfattas av de tidigare, 1.3.2019 daterade, Allmänna villkor som finns tillgängliga på Fixuras nättjänst.

1. LÅNTAGARE

LåneskötselavgiftLåneskötselavgiften är 0,01 % per dag av Lånets ursprungliga lånekapital. Låneskötselavgiften debiteras enligt Låneavtalet 0,30 % per månad eller 3,65 % per år. Låneskötselavgiften kan dock högst uppgå till sammanlagt 150,00 € per år. Första årets låneskötselavgifter debiteras i samband med utbetalning av lånet.
Ändring av förfallodag5,00 € (max. 4 gånger per år)
Ändring av betalningsplan50,00 €
Ränteintyg20,00 €
Saldointyg10,00 € (gratis en gång per år)
Returnering av överbetalning5,00 €
Pappersfaktura5,00 €

2. INVESTERARE

Administrationsavgift50 % av den ränteinkomst som Investeraren fått.
Försäljningsavgift1 % av totalbeloppet på Låneinvesteringar som sålts på eftermarknaden.
Försäljning av förfallna LånFixura strävar till att sälja förfallna lån åt tredje part till det bästa möjliga pris.
  

För tjänster som inte är listade i Prislistan debiteras en avgift enligt de timmar som används för att slutföra begäran. Timpriset för detta är 70,00 € per timme plus moms.