Vi har öppnat vår nya tjänst för investerare!

Nu vi kan stolt berätta att vi öppnat en ny tjänst Fixura 3.0 för enskilda finländska investerare. Utländska investerare och företag kan börja investera inom kort. Under de senaste 6 månaderna har vi utvecklat en ny plattform och kan nu lansera tjänsten Fixura 3.0 som planerat.

Det är mycket enklare att investera, allt från att öppna konto till att lyfta kapital har förenklats. Fixuras nya Autoinvest-funktion sprider automatiskt placeringen i flera hundra lån och risken minskar således betydligt. Ifall lånet går till inkasso får du ändå 50% av det ursprungliga kapitalet tillbaka.

Huvudfunktioner:

✓ Förväntad årlig avkastning: 2,2-3,6%
✓ Öppning av konto: gratis
✓ Insättning: gratis
✓ Att investera: gratis
✓ Lyftande av fritt kapital: gratis

 

Autosell

Sommaren 2020 kommer vi att öka likviditeten på din nya investering genom att lansera vår Autosell-funktion.
 
Denna funktion säljer dina nya investeringar automatiskt till andra investerare, då kan vi uppnå nästan fullständig likviditet åt investerarna på deras placering i Fixura.

 

Logga in i vår nya portal

Du kan logga in i vår nya investeringstjänst med att klicka på knappen nedan. När du har loggat in hittar du mera information om tjänsten och vår nya låneprodukt.

Logga in

När du loggar in i den nya tjänsten för första gången kan du använda ditt nuvarande användarnamn och lösenord. Efter att du loggat in för att investera i den nya produkten, skall du använda din telefonnummer för att logga in.

 

Vår nya rättvisa låneprodukt för konsumenter och Coronavirus-situationen

På grund av det Corona-virus som nu florerar så lanserar vi vår nya låneprodukt med fokus på att få sådana låntagare som betalar bra i stället för att gå på volym. Det innebär att vi kan behöva några extra dagar för att allokera din investering för att minimera risken. Vi fokuserar mera på riskmodeller och kontroller för att kunna få en bättre inblick i låntagarens betalningsbeteende. Detta är nyckeln till en framgångsrik låneprocess och en hållbar avkastning på lång sikt.
 
Den nya låneprodukten är i enlighet med den nya lagstiftningen och helt revolutionerande i Finland. Om låntagaren betalar sin amortering i enlighet med betalningsplanen sjunker räntan månad för månad. Vi har testat denna idé med både konsumenter, försäljnings- och marknadsföringsparter och den feedback vi fått är enbart positiv.
 
Vår nya intressanta låneprodukt med en rättvis prissättning innebär mer kvalitativa låntagare och en mindre risk för investerare. Fixuras person till person-lån är en stabil lösning för dina investeringar.
 
 
Du är hjärtligt välkommen att börja använda vår nya investerartjänst på:
 
När du har loggat in hittar du mera information om tjänsten och vår nya låneprodukt.
 
 
Friskrivningsklausul: En tidigare värdeutveckling är inte nödvändigtvis en indikation för kommande resultat. Alla investeringar innebär risker och alla investeringsbeslut som görs av en person kvarstår på personens eget ansvar. Alla investerare bör bekanta sig med de risker som en investering man är gör innebär.