Fixuran tietosuojaseloste

Tästä tietosuojaselosteesta voit lukea miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Kerromme myös, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit käyttää niitä. Olemme sitoutuneet käyttäjiemme yksityisyyden suojaamiseen tietosuojalainsäädännön sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tietosuojaselosteemme ennen kuin käytät palveluitamme.

 

Keskeiset käsitteet

 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen, elävään henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero. Myös esimerkiksi tiedot IP-osoitteesta kotisivuillamme vieraillessasi, voivat olla henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkea henkilötietojen käsittelyä, jota on esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, analysointi, muuttaminen ja säilyttäminen.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjä myös vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan käyttäjää, joka on rekisteröitynyt Fixuran palveluiden käyttäjäksi.

 

1. Rekisterin pitäjä

 

Fixura Ab Oy
Y-tunnus 2246639-7
Hovioikeudenpuistikko 15 C 29, 65100 Vaasa
Puh. +358(0)20 7344 530
Sähköposti: info@fixura.com

 

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

 

Kyselyt ja tarkastuspyynnöt omia tietoja koskien tulee lähettää osoitteeseen info@fixura.com.

 

3. Rekisterin nimi

 

Fixura Ab Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fixura Ab Oy:n asiakasrekisteriin liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen ja kehittäminen. Henkilötietoja tarvitaan laina- ja sijoitussopimusten täytäntöönpanoon sekä asiakassuhteiden ylläpitoon. Myös mm. lainaluokituksen tekeminen, yhteystietojen hallinta, suoramarkkinointi ja palveluiden kohdentaminen asiakkaille, riskienhallinta pitäen sisällään mm. rahanpesun vastaisen toiminnan, lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen ovat riippuvaisia henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja käsitellään vain lain sallimissa ja velvoittamissa puitteissa asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnoimiseen, kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Fixura Ab Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten kuten markkinointiin, henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröityessään henkilö voi hyväksyä tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterissä voidaan säilyttää tietoja alla olevista rekisteröityjen ryhmistä:

 • Rekisteröidyllä on tai on ollut asiakassuhde, sen perustamiseksi tehty hakemus, asiakkuuden rekisteröinti tai muu henkilökohtainen yhteydenotto rekisterinpitäjään.
 • Rekisteröidyllä on tai on ollut asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon rekisterinpitäjään.
 • Tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta velvoitteesta.

 

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 

 • Nimi, osoitteet, postinumerot, postitoimipaikat, kotikunta, puhelinnumerot, pankkitiedot ja sähköpostiosoitteet
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä
 • Syntymäaika ja henkilötunnus/y-tunnus
 • Kieli, kansalaisuus
 • Verotusmaat
 • Tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta (esim. koulutus, ammatti, tulotiedot)
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • IP-osoite
 • Asiointitiedot lainanottajat (käyttäjätunnus, hakemukset, sopimukset, laskutus ja perintä, maksuhäiriöt)
 • Asiointitiedot sijoittajat (käyttäjätunnus, sopimukset, sijoittajatiedot esim. sijoituskokemus, yrityskäyttäjän perustiedot kuten yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö)
 • Lakiin perustuvat velvoitteet ja sidonnaisuudet (esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)

Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella annetut tiedot:

 • Pankkitilitiedot
 • Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän tiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimenomaisella suostumuksella luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä asiakkaan pankkitilin transaktiot viimeisen 12 kuukauden ajalta niiden luotonmyöntämisen yhteydessä tehtävää analysointia varten.

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimenomaisella suostumuksella luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

 

Rekisteröidystä kerättyjä tietoja säilytetään rekisterinpitäjän asiakasrekisterissä lain vaatimusten mukaisesti, jolloin tietojen säilytysajat vaihtelevat niiden luonteesta riippuen.

Pääosin tietoja säilytetään viisi vuotta siitä päivästä lähtien, kun rekisteröidyn laina tai sijoitukset on kokonaan takaisinmaksettu. Käyttäjätili voidaan säilytysajan aikana rekisteröidyn nimenomaisesta pyynnöstä inaktivoida, jolloin tiliä ei voi enää käyttää. Tästä huolimatta erinäiset tiedot kuten tilitapahtumat säilytetään kirjapitosäädösten mukaan kuitenkin vähintään kymmenen vuotta.

Mikäli rekisteröidyllä ei ole aktiivista lainaa tai sijoituksia, säilytetään tiedot kaksi vuotta viimeisestä rekisteröinnistä, sisäänkirjautumisesta, hakemuksesta tai muusta toiminnosta lukien.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjästä rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana, esimerkiksi silloin kun henkilö rekisteröityy palveluun tai päivittää tietojaan asiakassuhteen aikana. Henkilötietoja voidaan kerätä ja/tai vahvistaa seuraavista lähteistä:

 • Asiakkaalta itseltään rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin
 • Bisnode Finland Oy:ltä (luottotiedot)
 • Suomen Asiakastieto Oy:ltä (luottotiedot, tilitiedot, lainatiedot)
 • Väestötietorekisteri ja muut viranomaisten ylläpitämät rekisterit (mm. osoitetiedot, henkilötunnuksen vahvistaminen)
 • Lainavertailu- ja välittäjäsivustot (asiakastiedot lainahakemuksesta)
 • Signicat Ab (tunnistautuminen)
 • Onfido (tunnistautuminen)
 • Tink (tilitiedot)

  8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 •  

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta niitä yrityksiä, joiden kanssa teemme yhteistyötä kuten luottotietoyritykset. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa myös perintätoimistolle ja viranomaisille.

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Tietoja voidaan luovuttaa markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin annettu suostumus on aina mahdollista perua.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset kohdistuvat yrityksemme omaan markkinointiin, jossa tarvittavia tietoja ovat sähköpostitiedot, puhelinnumero sekä etu- ja sukunimitiedot.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Silloin kun tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan sekä automaattista päätöksentekoa, että profilointia. Tämä on välttämätöntä luottopäätöksenteon kannalta.

Profiloinnilla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan taloudellisen tilanteeseen, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyvien piirteiden analysointia tai ennakointia.

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että päätös lainan saamisesta tehdään lainahakemuksessa olevien tietojen perusteella automaattisesti ilman manuaalista käsittelyä. Lainapäätös pohjautuu profilointiin, jossa analysoidaan lainanhakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä eri lähteistä saatuihin tietoihin kuten luottoluokitukseen, maksuhäiriömerkintöihin, velkoihin, tuloihin, menoihin ja muihin vastaaviin tietoihin.

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus saattaa kielteinen luottopäätös luonnollisen henkilön käsittelyyn. Tämä oikeus ei kuitenkaan koske luottopäätöksiä, jotka on hylätty luottotietomerkinnän tai jonkin muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakastiedot, jotka ovat manuaalisessa muodossa, säilytetään lukitussa ja vartioidussa toimitilassa. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannassa, joka on suojattu palomuurin, käyttäjätunnusten sekä muiden teknisten keinojen avulla. Tietojen käyttöoikeudet ovat vain Fixura Ab Oy:n henkilökunnalla tai valtuutetuilla yhteistyökumppaneilla. Fixura Ab Oy vaatii, että henkilöstö ja yhteistyökumppanit noudattavat salassapitovelvollisuutta.

 

12. Tarkastusoikeus

 

Jokaisella rekisteröityneellä henkilöllä on lainmukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen info@fixura.com.

 

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Osan antamistaan tiedoista käyttäjä voi itse muuttaa oman profiilinsa kautta. Siltä osin kuin rekisteröitynyt käyttäjä voi itse muuttaa virheellistä tietoa, tulee hänen viipymättä oma-aloitteisesti muuttaa tietojaan. Mikäli käyttäjä ei pysty muuttamaan tietojaan, tulee hänen ottaa kirjallisesti yhteyttä Fixuran asiakaspalveluun muutoksen tekemiseksi. Rekisteröity on myös omalta osaltaan velvollinen pitämään mm. yhteystietonsa ajantasalla.

 

14. Oikeus tietojen poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta b). Tällaisessa tilanteessa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta omien tietojensa poistamiseen eikä niiden käsittelyn rajoittamiseen.

Silloin kun rekisteröitynyt on antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin, voi hän myös perua suostumuksensa tietojensa käyttöön suoramarkkinointia varten. Suostumuksen suoramarkkinointiin voi antaa tai peruuttaa kirjautumalla omaan profiilinsa tai ottamalla kirjallisesti yhteyttä Fixuran asiakaspalveluun.

 

15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että Fixura ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut tämän tietosuojaselosteen tai voimassa olevan lainsäädännön mukaista käytäntöä.