Yleiset ehdot 01.03.2019

FIXURA AB OY – YLEISET EHDOT (01.03.2019)

HUOM: Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan ainoastaan ennen 01.02.2020 tehtyihin lainoihin ja sijoituksiin. 01.02.2020 jälkeen tehtyihin Lainasopimuksiin ja Sijoittajasopimuksiin sovelletaan 15.06.2021 päivättyjä Yleisiä Ehtoja.

JOHDANTO

Fixura Ab Oy (”Fixura”) on yritys, jonka liikeidea ja toimintamalli ovat toimia linkkinä ja saattaa yhteen lainanhakijat ja he, jotka haluavat lainata varojaan toisille. Fixura toimii joustavana markkinapaikkana tällaisille toimijoille. Fixura välittää luottoja lainanantajilta, eli sijoittajilta, lainanottajille. Rekisteröitymällä lainan hakijaksi Fixuran markkinapaikassa lainanottaja hyväksyy nämä yleiset ehdot häntä sitoviksi. Nämä yleiset ehdot ovat osa lainanottajan velkasuhdetta sijoittajan lainanottajan ja sijoittajan solmiman erillisen velkakirjan mukaisesti. Mikäli nämä ehdot ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä on nimenomaisesti sovittu sijoittajan ja lainanottajan välisessä velkakirjassa, velkakirjan ehdot ovat ensisijaisia. Nämä yleiset ehdot ovat myös osa sijoittajan ja Fixuran välistä välityssopimusta ja ne hyväksytään osapuolia sitoviksi välityssopimuksesta ilmenevällä tavalla. Mikäli nämä yleiset ehdot ovat ristiriidassa sen kanssa mitä on nimenomaisesti sovittu välityssopimuksessa, sijoittajan ja Fixuran välillä, välityssopimuksen ehdot ovat ensisijaisia. Fixura ei ole velallisen sopimusosapuoli velkasuhteessa, vaan Fixura toimii ainoastaan sijoittajan ja lainanottajan välisenä luotonvälittäjänä. Fixura Ab Oy on rekisteröity Etelä-Suomen Aluehallintoviraston luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin.

1. LAINANOTTAJAN EHDOT

1.1 Mahdollisuus nostaa lainaa

Fixuran välittämää lainaa voi nostaa henkilö: – joka on täysivaltainen ja on 21-68 –vuotias; – joka on asunut pysyvästi Suomessa vähintään kolme vuotta; – joka on ilmoittanut tulotietonsa; – jolla ei ole maksuhäiriöitä; – joka ei ole hallituksen jäsenenä yrityksessä, jolle on rekisteröity maksuhäiriöitä; ja – jolla on verkkopankkitunnukset sellaisessa pankissa, jonka kanssa Fixuralla on yhteistyösopimus. Kun lainanottaja on hyväksynyt saamansa lainan voi hän jättää uuden lainahakemuksen kuuden kuukauden kuluttua, edellyttäen että edellisen lainan kuusi ensimmäistä lyhennystä on maksettu. Lainanottajalla voi olla enintään kaksi aktiivista lainaa samanaikaisesti tai yhteensä enintään 10.000 euroa lainattua pääomaa. Mikäli lainahakemus ei tule kokonaan rahoitetuksi, voivat lainanantajat myöntää lainanhakijalle haettua lainaa pienemmän lainan. Lainalaskurissa lainaa haettaessa näkyvät tiedot ovat aina arvio haettavasta lainasta. Lainan lopulliset tiedot kuten määrä, korko, maksuaika ja maksuerän suuruus selviävät lainatarjouksesta joka lähetetään lainanhakijalle sähköpostilla. Lainanhakija voi hakemuksen yhteydessä määritellä laina-ajaksi 2-5 vuotta. Kuukausierä pyritään pitämään haetun suuruisena. Mikäli erä nousisi yli 20% haettua korkeammaksi, pidennetään laina-aikaa. Laina-aika voi kuitenkin olla korkeintaan 7 vuotta. Fixura pidättää itselleen oikeuden estää henkilöä ottamasta lainaa tai poistaa jo olemassa olevan lainahakemuksen. Turvallisuussyistä ja anonymiteetin suojaamiseksi pidätämme oikeuden muuttaa ja/tai poistaa käyttäjätunnus ja muita profiilin julkisia tietoja.

1.2 Lainanottajan maksut, lainojen erääntyminen ja myynti

Välitysmaksu 1.000 – 10.000 euron lainasta on 2 % vuodessa lainan alkuperäisestä pääomasta jaettuna kuukausittaisiksi eriksi (enint. 84 kuukautta). Fixura perii myös avausmaksun, joka on 7,5 % lainan pääomasta, ja se vähennetään heti lainan noston yhteydessä. Sen lisäksi peritään lainakohtainen tilinhoitomaksu, joka on 5,50 euroa kuukaudessa. Kaikki yllä mainitut kulut ovat arvolisäverottomia, koska toiminta ei ole arvonlisäverovelvollista. Lainanottajalla on oikeus maksaa lainansa kokonaan takaisin etuajassa. Ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä lainanottajan on maksettava – jäljellä oleva pääoma; – kertynyt mutta maksamaton korko; – kertyneet mutta maksamattomat tilinhoitomaksut; ja – vuosittainen välitysmaksu koko laina-ajalta alkuperäisen maksusuunnitelman mukaan. Lainanottajan ei tarvitse maksaa tilinhoitomaksuja eikä korkoa jäljellä olevalta laina-ajalta. Mikäli lainanottajan loppusuoritus ylittää lainan jäljellä olevan velan enintään viidellä (5) eurolla, Fixuralla on oikeus olla palauttamatta liikasuoritusta. Viittä (5) euroa suuremman liikasuorituksen palauttamisesta Fixura veloittaa viiden (5) euron käsittelymaksun. Velkasuhteen keskeiset ehdot (kuten lainan korko, todellinen vuosikorko ja takaisinmaksuaika) vahvistetaan kuten sovittu erikseen lainanottajan ja sijoittajan välisessä velkakirjassa. Erääntynyt laina voidaan myydä kolmannelle osapuolelle. Lainan myynnistä ilmoitetaan velalliselle kirjallisesti.

1.3 Luottoanalyysi

Fixuran välittämien vertaislainojen myöntämisen arviointiin käytetään myös kolmansilta osapuolilta saatuja ja kolmansien osapuolien analysoimia tietoja. Fixura selvittää lainahakijan luottokelpoisuuden ulkopuolisten toimijoiden (kuten Instantor Ab ja SIA Nordigen Solutions) tarjoamien palveluiden avulla. Lainanhakija voi lainahakemuksen tehdessään osoittaa luottokelpoisuutensa näiden ulkopuolisten toimijoiden avulla. Näin toimiessaan lainanhakija hyväksyy myös kolmannen osapuolen palvelun yleiset ehdot ja kirjautuu verkkopankkiinsa. Näin toimimalla hän saattaa tiedot pankkitilinsä tapahtumista kolmannen osapuolen saataville tietojen keräämistä, kategorisoimista ja analysointia varten.

1.4 Maksamaton erä

On tärkeää maksaa lainan kuukausierät ajoissa. Mikäli lainanottaja ei maksa kuukausittaista maksueräänsä, lähetetään hänelle kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään muistutusmaksu. Mikäli maksuerä on kahden viikon kuluttua edelleen maksamatta, lähetetään lainanottajalle toinen kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään toinen muistutusmaksu. Viivästyskorko kertyy eräpäivästä alkaen sovitun koron mukaisesti, kunnes erä on maksettu kokonaisuudessaan. Mikäli maksamattomien laskujen arvo on yhteensä 5% tai enemmän lainan alkuperäisestä pääomasta, erääntyy laina kokonaan. Jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa oikeustoimenpiteisiin ja mahdollisesti aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin, jos asia siirretään ulosottoon. Perintään lähetettyihin asioihin lisätään perintätoimiston maksut sekä viivästyskorko. Perinnän kautta lainanottajalta saadut maksut kohdistetaan ensin lainan korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan, sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä mahdollisesti näihin liittyviin viivästyskorkoihin. Lainan lyhennykset ja korot kuuluvat sijoittajalle, muut kulut perintätoimistolle ja Fixuralle.

1.5 Laskutus

Laskutus tapahtuu automaattisesti elektronisesti sähköpostin kautta, ellei lainanottaja ole sopinut Fixuran asiakastuen kanssa paperilaskun lähettämisestä. Vastaavaa sovelletaan muistutuksiin ja perintäilmoituksiin. Jos laskutus tapahtuu paperilaskulla, lisätään Fixuran kulloinkin soveltama laskutuslisä.

2. SIJOITTAJAN EHDOT

2.1 Riski

On syytä huomioida, että kaikessa sijoittamisessa on riskinsä. Paras tapa pienentää riskiä ja luottotappioita on hajauttaminen. Fixura pyrkii kaikin tavoin minimoimaan sijoittajan riskin luottoluokittelemalla lainanottajat; hylkäämällä henkilöt, joilla on luottohäiriöitä tai epäluotettavia luottotietoja, sekä siirtämällä erääntyneet lainat perintään. Fixura tarkistaa lainanottajan luottotiedot lainahakemuksen täyttämisen jälkeen Soliditetin (Bisnode Finland Oy) kautta, mutta emme voi taata, että saadut tiedot pitävät paikkansa. Jos lainanottaja ei maksa kuukausittaista maksueräänsä, velka annetaan perintätoimiston hoidettavaksi. Laskun siirtyessä perintään lisätään siihen lainmukaiset perintämaksut ja viivästyskorko. Jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa oikeustoimiin. Lainanottajalla on lainmukainen oikeus saada pidennetty maksuaika esimerkiksi työttömyyden tai sairastumisen takia. Tarvittaessa Fixura voi myös siirtää eräpäivän. Lainanottaja voi saada vuoden aikana myös yhden lyhennysvapaan kuukauden, jonka aikana häneltä veloitetaan vain sovittu korko ja tilinhoitomaksu. Lyhennysvapaa edellyttää, että lainan aikaisemmat erät on hoidettu asianmukaisesti. Sopimuksen mukainen korko veloitetaan edelleen jäljellä olevasta lainasta. Lainanottaja voi maksaa lainansa takaisin etuajassa, jolloin erääntymättömistä eristä ei veloiteta korkoa. Ennenaikaista takaisinmaksua voidaan sijoittajan näkökulmasta pitää riskinä, joka johtaa siihen, että tuotto on odotettua pienempi.

2.2 Sijoittajan maksut

Sijoittajalta, jonka sijoitussalkun arvo on alle 50.000 euroa, veloitetaan talletuksen yhteydessä 2 % merkintäpalkkio. Mikäli sijoitussalkun arvo on vähintään 50.000 mutta pienempi kuin 100.000 euroa, veloitetaan sijoittajalta talletuksen yhteydessä 1,5 % merkintäpalkkio. Mikäli sijoitussalkun arvo on vähintään 100.000 mutta pienempi kuin 500.000 euroa, veloitetaan sijoittajalta talletuksen yhteydessä 1,0 % merkintäpalkkio. Mikäli sijoitussalkun arvo on vähintään 500.000 euroa, veloitetaan sijoittajalta talletuksen yhteydessä 0,5 % merkintäpalkkio. Merkintäpalkkiotasossa huomioidaan salkun tämänhetkisen arvon lisäksi uuden talletuksen arvo. Sijoittaja maksaa toteutuneista sijoituksista 0,9 % transaktiomaksun. Sijoittaja maksaa nostopalkkiota 4 euroa / siirto omalle pankkitilille.

2.3 Saatujen maksujen kohdistus sekä erääntyneiden saatavien myynti

Siltä osin kuin sijoittajan saatava on siirretty perintään, kohdistetaan lainanottajan maksut lainanottajan ja sijoittajan välisessä velkasuhteessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti siten, että maksut kohdistetaan ensin lainan erääntyneisiin korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan ja vasta sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä näihin liittyviin mahdollisiin viivästyskorkoihin. Edellä mainitusta huolimatta perintätoimisto vähentää automaattisesti syntyneet perintäkulut lainanottajan maksun kautta saaduista varoista kullekin sijoittajalle tehtävän tilityksen yhteydessä ja suhteessa sijoittajaan, ennen kuin varat tilitetään sijoittajan Fixura-tilille. Fixuralla on oikeus siirtää tai myydä välittäjän harkinnan mukaan erääntynyt lainasaatava markkinahintaan kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Tällöin myynnistä saadut sijoittajalle kuuluvat tulot tilitetään sijoittajalle 3 (kolmen) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Fixura on vastaanottanut myyntitulot. Lainanottajalla ei ole oikeutta siirtää tai myydä lainaa kolmannelle osapuolelle.

2.4 Automaattinen sijoitus

AutoInvest-toiminnossa sijoittaja valitsee itse ne lainakriteerit, joiden mukaan järjestelmä toteuttaa sijoituksia. AutoInvest-toiminnossa sijoittaja voi myös määrittää, miten salkku hajautetaan prosentuaalisesti annettujen lainakriteereiden välillä. Sijoitukset yksittäiseen lainaan vaihtelevat 25 eurosta korkeintaan 2.000 euroon. Riskien hajauttamiseksi järjestelmä pyrkii jakamaan sijoitukset useampiin lainoihin. Koska yksittäiseen lainaan sijoitettava määrä on enintään 2.000 euroa, voi yksittäistapauksessa syntyä tilanne, jossa yksi sijoittaja yksin sijoittaa 2.000 euron lainaan, elleivät muita sijoittajia ole antaneet tarjousta ko. lainasta.

2.5 Yritykset ja yhteisöt

Fixuran kautta sijoittavien yritysten ja yhteisöjen on varmistettava, että heidän sijoituksensa ja sijoitusratkaisunsa noudattavat kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

3. YHTEYDENOTTO VASTAPUOLEEN

Fixura allekirjoittaa velkakirjat sijoittajan puolesta, laskuttaa sopimuksesta aiheutuneita saatavia ja välittää tarvittaessa saatavia edelleen perintään tai ulosottoon. Velkasuhde on sijoittajan ja lainanottajan välillä. Fixura hoitaa kaiken yhteydenpidon lainanottajan ja sijoittajan välillä. Lainanottaja ei saa ottaa omin päin yhteyttä vastapuoleen lainaa koskevissa asioissa.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOTTOTARKASTUS

Fixura Ab Oy pidättää itselleen oikeuden: – käsitellä henkilötietoja niin, että Fixura pystyy hoitamaan velvollisuutensa lainanottajaa ja sijoittajaa kohtaan; – käyttää saatua ja käsiteltyä tietoa yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppanien kanssa; – käyttää tietoja omassa markkinoinnissaan sekä yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelun markkinoinnissa; – antaa laskutuksen ja reskontran kolmannen osapuolen hoidettavaksi; – tarkistaa henkilön luottokelpoisuuden ja luottoluokituksen käyttämällä esimerkiksi luottotietopalveluja kuten Soliditet (Bisnode Finland Oy) ja Instantor AB. Fixura ei voi taata sivuillensa ladattujen tai yhtiölle toimitettujen palkkatodistusten luotettavuutta. Fixura käyttää kaikessa asiakasviestinnässä asiakkaan antamaa sähköpostiosoitetta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan sähköpostin ja muiden yhteystietojensa ajantasaisuudesta ja ilmoittamaan muutoksista välittömästi Fixuralle.

5. MUUT EHDOT

Fixura pidättää itsellään oikeuden muuttaa yleisiä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan niitä koskeville osapuolille kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa.

6. SOVELLETTAVA LAKI

Lainanottajan ja sijoittajan välisessä velkasuhteessa sekä yhteistyössä sijoittajan ja Fixuran välillä sovelletaan Suomen lakia.