Yleiset ehdot

FIXURA AB OY – YLEISET EHDOT

Voimassa 01.02.2020 alkaen

Näitä Yleisiä Ehtoja sovelletaan kaikkiin 01.02.2020 lähtien tehtyihin Sijoittajasopimuksiin ja Lainasopimuksiin. Ennen 01.02.2020 tehtyihin Lainoihin sovelletaan aiempia, 01.03.2019 päivitettyjä Yleisiä Ehtoja, jotka löytyvät Fixuran verkkopalvelusta.

1. MÄÄRITELMÄT

AutoinvestFixuran tarjoaman järjestelmän automaattinen sijoitustoiminto.
AutosellFixuran tarjoaman järjestelmän automaattinen myyntitoiminto.
FixuraFixura Ab Oy (Y-tunnus 2246639-7)
Fixura-tiliKäyttäjälle tehty erillinen tili Fixuran palveluun, jonka kautta käyttäjä voi sijoittaa tai lainata varoja.
KorkoLainasummasta perittävä korko.
LainaSijoittajan lainanottajalle lainasopimuksen nojalla maksama summa.
LainanottajaPalvelun käyttäjä, joka on lähettänyt lainahakemuksen ja/tai on tehnyt lainasopimuksen lainanottajana.
LainasopimusLainanottajan ja Sijoittajan välille solmittu sopimus, jonka nojalla sovitaan mm. lainattavasta pääomasta, korosta ja maksusuunnitelmasta.
PankkipäiväMikä tahansa arkipäivä, lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita tai yleisiä pyhä- tai vapaapäiviä.
SijoitusSijoittajan sijoittama summa Lainanottajien haettavaksi pääomaksi.
SijoittajaPalvelun käyttäjä, joka on hyväksynyt Fixuran Sijoittajasopimuksen ja tallettanut varoja Fixura-tilille lainattavaksi Lainanottajille.
SijoittajasopimusSijoittajan ja Fixuran välille tehty sopimus, jossa sovitaan sijoitusyhteistyöstä ja jonka nojalla Fixura välittää lainahakemuksia Sijoittajille, hoitaa yhteydenpidon Lainanottajiin sekä huolehtii rahaliikenteestä.
Yleiset EhdotAjantasaiset Lainasopimuksiin ja Sijoittajasopimuksiin sovellettavat yleiset ehdot, jotka ovat saatavilla verkkopalvelusta.
HinnastoVerkkopalvelussa saatavilla oleva ajantasainen hinnasto, jonka mukaisesti Fixura veloittaa maksuja Sijoittajilta ja Lainanottajilta.

2. JOHDANTO

Fixura on yritys, jonka liikeidea ja toimintamalli on toimia linkkinä ja saattaa yhteen lainanhakijat ja ne, jotka haluavat lainata varojaan toisille. Fixura toimii joustavana markkinapaikkana tällaisille toimijoille ja osana tätä toimintaa välittää Lainoja Sijoittajilta Lainanottajille. Fixuran Sijoittajilta ja Lainanottajilta näistä palveluista veloitettavat maksut löytyvät Hinnastosta, joka on erottamaton osa näitä Yleisiä Ehtoja. Rekisteröitymällä käyttäjäksi verkkopalvelussa käyttäjä hyväksyy nämä Yleiset Ehdot häntä sitoviksi. Nämä Yleiset Ehdot ovat osa Lainanottajan velkasuhteen ehtoja Sijoittajan ja Lainanottajan tekemän erillisen Lainasopimuksen mukaisesti. Mikäli nämä Yleiset Ehdot ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä on nimenomaisesti sovittu Sijoittajan ja Lainanottajan välisessä Lainasopimuksessa, Lainasopimuksen ehdot ovat ensisijaisia. Nämä Yleiset Ehdot ovat myös osa Sijoittajan ja Fixuran välistä Sijoittajasopimusta ja ne hyväksytään osapuolia sitoviksi Sijoittajasopimuksesta ilmenevällä tavalla. Mikäli nämä Yleiset Ehdot ovat ristiriidassa sen kanssa mitä on nimenomaisesti sovittu Sijoittajasopimuksessa, Sijoittajan ja Fixuran välillä, Sijoittajasopimuksen ehdot ovat ensisijaisia.

Fixura korostaa, ettei se ole Sijoittajan ja Lainanottajan välisen lainasuhteen sopimusosapuoli, vaan Fixura toimii ainoastaan näiden välisenä luotonvälittäjänä ja ettei Fixura tarjoa sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluita. Fixura Ab Oy on rekisteröity Etelä-Suomen Aluehallintoviraston luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin.

3. LAINANOTTAJAN EHDOT

Mahdollisuus nostaa lainaa

Fixuran välittämää Lainaa voi nostaa henkilö:

 • joka on täysivaltainen ja on vähintään 21-vuotias;
 • joka on asunut vakituisesti Suomessa vähintään kaksi vuotta;
 • jolla on säännölliset tulot;
 • joka on luovuttanut Fixuralle tarvittavat tiedot luottokelpoisuuden arviointia varten;
 • jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä tai maksamattomia erääntyneitä Lainoja; ja
 • joka ei ole hallituksen jäsenenä yrityksessä, jolle on rekisteröity maksuhäiriöitä.

Ennen lainan myöntämistä Fixura tarkistaa Lainanottajan antamat tiedot Lainanottajan antaman suostumuksen ja henkilötietolain mukaisesti. Lainanottaja on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Lainanottaja on myös ilmoitettava mahdollisista osoitteen- tai nimenmuutoksista viipymättä Fixuralle. Sijoittaja tai Fixura eivät vastaa hakemustiedoissa ja/tai Lainasopimuksessa ilmenevistä virheistä tai niistä aiheutuvista viivästyksistä taikka muista seuraamuksista. Mikäli Lainanottaja ei täytä ilmoitusvelvollisuuttaan, on Fixuralla oikeus vaatia Lainanottajaa korvaamaan selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Fixuran välittämien Lainojen myöntämisen arviointiin käytetään osittain myös kolmansilta osapuolilta saatuja ja kolmansien osapuolien analysoimia tietoja. Lainanottaja hyväksyy, että Fixura selvittää Lainanottajan luottokelpoisuuden ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien palveluiden avulla. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n tai Suomen Asiakastieto Oy:n kautta. Lainanottaja hyväksyy, että annetut tiedot tarkastetaan ja säilytetään asiakassuhteen ajan sekä sen päättymisen jälkeen tietosuojaselosteen mukaisesti. Fixura pidättää itselleen oikeuden estää henkilöä hakemasta ja nostamasta lainaa sekä hylätä jo tehdyn lainahakemuksen.

Kun Lainanottaja on hyväksynyt saamansa Lainan, voi Lainanottaja jättää uuden lainahakemuksen kuuden (6) kuukauden kuluttua, edellyttäen, että edellisen Lainan kuusi (6) ensimmäistä lyhennystä Korkoineen on kokonaisuudessaan maksettu. Lainanottajalla voi olla yhteensä enintään 20 000,00 euroa lainattua pääomaa. Mikäli haettu lainasumma ei tule kokonaan rahoitetuksi, voivat Sijoittajat myöntää Lainanottajalle haettua Lainaa pienemmän Lainan. Näin ollen Lainanottaja ei ole taattu saamaan kokonaisuudessaan hakemaansa Lainaa, eivätkä Sijoittajat ole velvollisia tarjoamaan Lainaa Lainanottajan hakemalla summalla. Lainalaskurissa lainaa haettaessa ilmoitettavat tiedot ovat aina ainoastaan alustava arvio haettavasta Lainasta. Lainan todelliset tiedot kuten määrä, Korko, maksuaika ja maksuerän suuruus selviävät lainatarjouksesta, johon Fixura kehottaa Lainanottajaa aina tutustumaan huolellisesti.

Lainanottajan maksut

Lainanottaja sitoutuu maksamaan Lainan takaisin Lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain.
Kuukausittainen maksuerä koostuu Lainan lyhennyksestä, korosta ja lainanhoitomaksusta sekä mahdollisista
käyttäjän valitsemista lisäpalveluista johtuvista maksuista. Laina-aika voi olla korkeintaan 84 kuukautta. Lainan
nimelliskorko voi olla korkeintaan 10,00 % ja alimmillaan 2,90 %. Lainanhoitomaksu on 0,01 % päivässä
Lainan alkuperäisestä lainapääomasta laskettuna. Lainanhoitomaksu veloitetaan lainasopimuksen mukaisesti
0,30 % kuukausittain tai 3,65 % vuosittain. Lainanhoitomaksut voivat kuitenkin olla yhteensä enintään 150,00
euroa vuodessa. Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti. Kaikki
Fixuran veloittamat kulut ovat arvonlisäverottomia, koska toiminta ei ole arvonlisäverovelvollista. Fixura ei ole
vastuussa myöhässä tapahtuvista maksuista tai saamatta jääneistä maksuista, jos maksuja ei ole maksettu
lainasopimuksen mukaisesti.

Lainanottajalla on oikeus maksaa Lainansa kokonaan takaisin etuajassa. Ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä Lainanottajan on maksettava:

 • jäljellä oleva pääoma;
 • kertynyt mutta maksamaton Korko;
 • kertyneet mutta maksamattomat lainanhoitomaksut; ja
 • Lainasopimuksessa yksilöidyt lainan perustamisesta aiheutuneet kulut.

Lainanottajan ei tarvitse maksaa lainanhoitomaksuja eikä Korkoa jäljellä olevalta laina-ajalta.

Mikäli Lainanottajan loppusuoritus ylittää Lainan jäljellä olevan summan enintään viidellä (5) eurolla, Fixuralla on oikeus olla palauttamatta liikasuoritusta. Viittä (5) euroa suuremman liikasuorituksen palauttamisesta Fixura veloittaa viiden (5) euron käsittelymaksun. Lainasuhteen keskeiset ehdot (kuten lainan Korko, todellinen vuosikorko, kulut ja takaisinmaksuaika) vahvistetaan erikseen Lainanottajan ja Sijoittajan välisessä Lainasopimuksessa. Lainanottajalla on lainmukainen oikeus maksuajan pidennykseen, esimerkiksi työttömyyden tai sairastumisen vuoksi. Tarvittaessa Fixura voi myös siirtää eräpäivää tai muuttaa alkuperäistä maksusuunnitelmaa. Maksusuunnitelman muutokset päivitetään verkkopalveluun. Sopimuksen mukainen Korko veloitetaan edelleen jäljellä olevasta Lainasta.

Ennen 01.02.2020 myönnetyt Lainat

Ennen 01.02.2020 myönnettyihin Lainoihin sovelletaan 01.03.2019 päivitettyjä Yleisiä Ehtoja, jotka löytyvät kokonaisuudessaan Fixuran verkkopalvelusta.

Viivästyneet maksut, lainojen erääntyminen ja myynti

Fixura painottaa, että on tärkeää maksaa Lainan kuukausierät ajoissa. Mikäli Lainanottaja ei maksa kuukausittaista maksueräänsä, lähetetään hänelle 14 päivän kuluttua eräpäivästä kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään viiden (5) euron muistutusmaksu. Mikäli maksuerä on 14 päivän kuluttua edelleen maksamatta, lähetetään Lainanottajalle toinen kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään toinen muistutusmaksu.

Jos maksun suorittaminen viivästyy, Fixura voi vaatia Lainanottajaa maksamaan viivästyskorkoa, joka on määritetty Lainasopimuksessa. Jos viivästyskorko on lainan Korkoa alempi, viivästyskorko on laina-aikana, sekä Lainan erääntyessä kokonaisuudessaan 180 vuorokauden ajan siitä, kuin Laina on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin vähintään yhtä suuri, kuin Lainasopimuksen mukainen Korko. Viivästyskorko lasketaan jokaiselta päivältä eräpäivän ylittäneestä summasta eräpäivästä lähtien koko summan suorittamiseen saakka.

Mikäli maksamattomien laskujen arvo on yhteensä 5,00 % tai enemmän Lainan alkuperäisestä pääomasta, erääntyy Laina kokonaan ja Fixura lähettää Lainanottajalle tästä irtisanomisilmoituksen, jonka jälkeen Laina voidaan siirtää perintään alla kuvatun mukaisesti. Jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa oikeustoimenpiteisiin ja mahdollisesti aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin, jos asia siirretään ulosottoon.

Erääntynyt Laina voidaan myydä kolmannelle osapuolelle. Fixuralla on oikeus välittää Lainan saatavat ja Lainanottajan tiedot perintään sekä ilmoittaa luottotietolain edellytysten täyttyessä luottotietorekisteriin maksulaiminlyönnin, joka on kestänyt yli 60 päivää. Perintään lähetettyihin asioihin lisätään perintätoimiston maksut sekä viivästyskorko. Erääntyneet Lainat voidaan siirtää perintätoimiston käsiteltäväksi tai myydä kolmansille osapuolille. Fixura ilmoittaa Lainanottajalle Lainasopimuksen siirtymisestä kolmannelle osapuolelle.

Perinnän kautta Lainanottajalta saadut maksut kohdistetaan ensin Lainan Korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan, sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä mahdollisesti näihin liittyviin viivästyskorkoihin. Lainan lyhennykset ja korot kuuluvat Sijoittajalle, muut kulut perintätoimistolle ja Fixuralle.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä etukäteen kirjallisesti.

Laskutus

Laskun eräpäivä sovitaan Lainasopimuksessa. Mikäli eräpäivä ei ole Pankkipäivä, käytetään eräpäivää seuraavaa mahdollista Pankkipäivää. Laskutus tapahtuu sähköpostilla, ellei Lainanottaja ole sopinut Fixuran asiakastuen kanssa muusta laskutustavasta. Fixura voi lähettää laskun myös tekstiviestillä. Vastaavaa sovelletaan maksumuistutuksiin ja perintäilmoituksiin. Jos laskutus tapahtuu muulla laskutustavalla, lisätään Fixuran kulloinkin soveltama laskutuslisä.

4. SIJOITTAJAN EHDOT

Riski

Fixura painottaa, että Sijoittajan on syytä huomioida, että jokaisessa Sijoituksessa on riski pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Vertaislainoissa sijoittamisen keskeiset riskit muodostuvat Lainanottajan mahdollisesta maksukyvyttömyydestä, mikä voi johtaa siihen, ettei Lainanottaja kykene maksamaan Lainaa osittain tai kokonaan takaisin, sekä toteutuneen tuoton poikkeamisesta Sijoittajan odottamasta tuotosta. Sijoittajan tulee huomioida, että mm. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu johtaa siihen, että tuotto jää odotettua pienemmäksi.

Fixura pyrkii tarjoamaan Sijoittajille joustavan markkinapaikan, jossa Sijoitukset ovat jälkimarkkinakelpoisia, mutta Fixura ei voi taata jälkimarkkinan toimivuutta tai sen tehokkuutta. Näin ollen Sijoittaja ei välttämättä voi luovuttaa Sijoitukseen liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan edelleen toisille Sijoittajille. Sijoittaja ei välttämättä voi realisoida Lainoihin tekemiään Sijoituksia haluamanaan ajankohtana ja Sijoitusten toteutuva maturiteetti saattaa poiketa merkittävästi siitä, mitä Sijoittaja on sijoitusta tehdessään olettanut. Sijoittajan tulee edelleen huomioida, että lainojen historiallinen tuotto ei ole tae tuotosta tulevaisuudessa. Hajauttaminen on paras tapa pienentää riskejä ja luottotappioita.

Ennen Lainanottajan lainahakemuksen hyväksymistä, Fixura tarkastaa kolmansien osapuolten ylläpitämät luottotietorekisterit, asiakkaan pankkitilin transaktiot sekä Fixuran asiakas- ja luottotietorekisterin Lainanottajan maksukyvyn varmistamiseksi. Fixura pyrkii lisäksi rajoittamaan Sijoittajan riskiä luottoluokittelemalla Lainanottajat, epäämällä Lainan hakemisen sellaisilta henkilöiltä, joilla on luottohäiriöitä tai epäluotettavia luottotietoja sekä siirtämällä perintään tai myymällä erääntyneet Lainat kolmansille osapuolille. Fixura tarkistaa Lainanottajan luottotiedot Bisnode Finland Oy:n tai Suomen Asiakastieto Oy:n kautta, mutta Fixura ei voi taata saatujen tietojen paikkansapitävyyttä. Jos Lainanottaja ei maksa kuukausittaisia lainan eriä muistutuksista huolimatta, Laina siirretään perintätoimiston hoidettavaksi tai myydään kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle. Fixura myy Lainan kolmannelle osapuolelle myyntihetkellä voimassa olevan Hinnaston mukaiseen hintaan. Fixuralla on myös oikeus ostaa Laina itselleen vastaavaan hintaan.

Lainanottajalla on lainmukainen oikeus maksuajan pidennykseen esimerkiksi työttömyyden tai sairastumisen seurauksena. Fixura voi myös siirtää eräpäivää tai muuttaa alkuperäistä maksusuunnitelmaa. Sopimuksen mukainen Korko veloitetaan edelleen jäljellä olevasta lainasta. Lisäksi Lainanottajalla on oikeus maksaa Lainansa takaisin etuajassa, jolloin erääntymättömistä eristä ei veloiteta Korkoa.

Sijoittajan maksut

Fixura veloittaa Sijoittajalta maksuja kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti.

Sijoittaja on itse vastuussa omista Sijoituksiin liittyvistä veroseuraamuksista sekä vero- ja muista viranomaisilmoituksista, kuten esimerkiksi korkotulojen, luottotappioiden ja kulujen ilmoittamisesta verottajalle sekä mahdollisten pääomaverojen maksamisesta. Suomalaisten yksityishenkilöiden osalta Fixura ilmoittaa verottajalle tiedot korkotuloista ja luottotappioista, mutta Sijoittaja on velvollinen tarkistamaan ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyden.

Saatujen maksujen kohdistus sekä erääntyneiden saatavien myynti

Fixuralla on oikeus harkintansa mukaan siirtää erääntynyt lainasaatava perintään tai myydä se markkinahintaan kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Velkojen myyntihinta kolmannelle osapuolelle ilmenee aina kulloinkin voimassa olevasta Hinnastosta.

Siltä osin kuin Sijoittajan saatava on siirretty perintään, kohdistetaan Lainanottajan maksut Lainanottajan ja Sijoittajan välisessä velkasuhteessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti siten, että maksut kohdistetaan ensin Lainan erääntyneisiin Korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan ja vasta sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä näihin liittyviin mahdollisiin viivästyskorkoihin. Edellä mainitusta huolimatta perintätoimisto vähentää automaattisesti syntyneet perintäkulut Lainanottajan maksun kautta saaduista varoista kullekin Sijoittajalle tehtävän tilityksen yhteydessä ja suhteessa Sijoittajaan, ennen kuin varat tilitetään Sijoittajan Fixura-tilille.

Siltä osin kuin Sijoittajan saatava on myyty kolmannelle osapuolelle, kohdistetaan Sijoittajalle kuuluvat myyntitulot velkasaatavan pääomaan. Tällöin myynnistä saadut Sijoittajalle kuuluvat tulot tilitetään Sijoittajalle kolmen (3) Pankkipäivän kuluessa siitä, kun Fixura on vastaanottanut myyntitulot. Lainanottajalla ei ole oikeutta siirtää tai myydä lainaa kolmannelle osapuolelle.

Automaattinen sijoitustoiminto (Autoinvest)

Autoinvest-toiminnon avulla järjestelmä toteuttaa Sijoituksia Sijoittajan puolesta. Riskien hajauttamiseksi järjestelmä pyrkii jakamaan Sijoitukset useampiin Lainoihin. Autoinvest-toiminto hajauttaa Sijoittajien vapaan pääoman siten, että enintään 3,00 % suuruinen osuus, kuitenkin aina vähintään 20,00 euroa, Sijoittajan vapaasta pääomasta sijoitetaan yhteen Lainaan. Sijoitukset yksittäiseen Lainaan vaihtelevat 20,00 eurosta korkeintaan 1 000,00 euroon. Sijoitukset yksittäisiin jälkimarkkinoilta ostettuihin Lainoihin voivat kuitenkin olla alle 20,00 euroa. Koska yksittäiseen Lainaan sijoitettava määrä on enintään 1 000,00 euroa, voi yksittäistapauksessa syntyä tilanne, jossa yksi Sijoittaja yksin sijoittaa 1 000,00 euron Lainaan, elleivät muut Sijoittajat ole antaneet tarjousta ko. Lainasta.

Fixura painottaa, ettei Autoinvest toiminto aktiivisesti etsi yksittäiselle Sijoittajalle Sijoittajan sijoitusprofiiliin sopivia tai paremmin tuottavia sijoituskohteita taikka auta kohteiden analysoinnissa taikka hyödyntämisessä. Kyse ei myöskään ole sijoitusneuvonnasta taikka -palvelusta eikä Fixura ole miltään osin vastuussa Autoinvest-toiminnon kautta toteutuvien Sijoitusten kannattavuudesta.

Sijoitusten automaattinen myyntitoiminto (Autosell)

Autosell-toiminto toimii Sijoittajan jälkimarkkinatyökaluna, jonka avulla järjestelmä myy Sijoituksia Sijoittajan puolesta. Mikäli Sijoittaja nostaa Fixura-tililtään varoja enemmän kuin vapaan pääoman verran, Autosell-toiminto aktivoituu automaattisesti ja pyrkii myymään erotusta vastaavan summan Sijoittajan sijoituksista muille Fixura-sijoittajille. Kun Autosell-toiminto on myynyt sijoituksia, Sijoittaja voi halutessaan nostaa vapaan pääoman pankkitililleen tai jatkaa sijoittamista Autoinvest-toiminnolla. Autosell-toiminnon ollessa aktiivinen, Autoinvest-toiminto ei luo samanaikaisesti uusia Sijoituksia Sijoittajan salkkuun. Autosell-toiminto voi myydä Sijoittajan Sijoituksia joko kokonaan tai osittain.

Yritykset ja yhteisöt

Fixuran kautta sijoittavien yritysten ja yhteisöjen on varmistettava, että Sijoitukset ja sijoitusratkaisut noudattavat kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Rahansiirtojen toteuttamisen aikataulu

Fixura pyrkii toteuttamaan Sijoittajan rahansiirtopyynnön Fixura-tililtä Sijoittajan omalle pankkitilille yhden (1) Pankkipäivän, mutta viimeistään rahansiirtopyyntöä seuraavan kolmen (3) Pankkipäivän kuluessa. Sijoittajan tulee tehdä kaikki rahansiirtopyynnöt Fixuralle kirjallisesti ja tunnistautuneena verkkopalvelun kautta omassa profiilissaan. Fixuran sisäisen prosessin lisäksi varojen siirtymisen aikatauluun vaikuttaa pankkien välisen maksuliikenteen säännöt. Fixuralla on aina oikeus kieltäytyä rahansiirtopyynnön toteuttamisesta, mikäli siihen on lakiin tai viranomaismääräykseen perustuva syy.

Mikäli rahansiirtopyyntö vaatii Autosell-toiminnon avulla toteutettavaa sijoitusten myymistä toisille Sijoittajille, rahansiirtopyyntö voidaan lähettää Fixuralle vasta myyntien toteutumisen jälkeen. Mikäli Sijoitusten myyntitavoite täyttyy ainoastaan osittain, voi Sijoittaja keskeyttää Sijoitusten myynnin, pyytää kerättyjen varojen siirtämistä pankkitililleen tai jatkaa varojen uudelleensijoittamista verkkopalvelun kautta. Mikäli Sijoitusten myyntitavoite täyttyy kokonaan, voi Sijoittaja tehdä rahansiirtopyynnön omalle pankkitililleen tai jatkaa varojen uudelleensijoittamista verkkopalvelun kautta.

Ennakonpidätys

Yksityishenkilöille suoritettavista koroista Fixura voi tarvittaessa toimittaa ennakonpidätyksen. Verohallinnolle tilitettävä ennakonpidätys on määrältään kulloinkin voimassa olevassa laissa ja asetuksessa pääomatuloista toimitettavan ennakonpidätyksen suuruinen. Ennakonpidätys toimitetaan sentin tarkkuudella pyöristämällä laskettu määrä lähimpään senttiin. Fixura ei maksa Korkoa ennakonpidätykselle.

5. LAINATUOTTEET

Laskevan koron laina

Fixuran laskevan koron lainatuotteen maksusuunnitelmassa käytettävä nimelliskorko on 2,90 – 9,90 %.
Maksusuunnitelmassa käytettävä vuotuinen nimelliskorko alkaa Lainasopimuksessa sovitun suuruisena, ja
alenee kuukausittain 0,10 prosenttiyksikköä, mikäli Lainanottaja maksaa kulloisenkin kuukausittaisen
maksueränsä ajoissa maksusuunnitelman mukaisesti ennen maksumuistutuksen lähettämistä. Vuotuinen
nimelliskorko on kuitenkin aina vähintään 2,90 %.

Mikäli Lainanottaja ei maksa maksuerää ennen Fixuran lähettämää maksumuistutusta, Lainanottaja ei ole oikeutettu Koron alenemiseen seuraavissa maksuerissä ja korkotaso pysyy sovitulla tai edellä olevan mukaisesti saavutetulla tasolla. Mikäli Lainanottaja maksaa kaikki kuukausittaiset maksuerät myöhässä eli Fixuran lähettämien maksumuistutusten jälkeen, ei Korko alene lainkaan, vaan Lainasopimuksessa sovittua nimelliskorkoa sovelletaan sellaisenaan.

Alkuperäinen maksusuunnitelma ja sen kuukausittainen maksuerä on laskettu olettaen, että Lainanottaja maksaa kaikki kuukausittaiset erät ajoissa eräpäivään mennessä. Mikäli Lainanottaja maksaa kuukausittaisia maksueriä myöhässä, korkotaso ei laske alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisesti, jolloin velkapääoma lyhenee alkuperäistä maksusuunnitelmaa hitaammin. Tällöin maksusuunnitelman viimeiseen erään sisällytetään jäljelle jäänyt maksamaton velkapääoma. Lainanottaja voi halutessaan saada uuden maksusuunnitelman jäljelle jääneelle maksamattomalle velkapääomalle. Fixura toimittaa Lainanottajalle lyhennystaulukon sitä pyydettäessä, josta ilmenee suoritettavat maksut, maksukaudet sekä -ehdot.

6. YHTEYDENOTOT SIJOITTAJAN JA LAINANOTTAJAN VÄLILLÄ

Fixura allekirjoittaa Lainasopimukset Sijoittajan puolesta, laskuttaa aiheutuneet saatavat, välittää tarvittaessa saatavat edelleen perintään tai ulosottoon ja myy tarvittaessa saatavat kolmannelle osapuolelle. Velkasuhde on kuitenkin kaikissa tilanteissa Sijoittajan ja Lainanottajan välillä. Fixura hoitaa tästä huolimatta kaiken yhteydenpidon Lainanottajan ja Sijoittajan välillä. Sijoittaja ja Lainanottaja eivät saa olla suoraan yhteydessä toisiinsa ilman Fixuran suostumusta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOTTOTARKASTUS

Fixura käsittelee henkilötietoja sen tietosuojaselosteen https://www.fixura.com/tietosuojaseloste/ mukaisesti, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • henkilötietojen käsittely, jossa pyrkimyksenä on Fixuran velvollisuuksien hoitaminen Lainanottajaa ja Sijoittajaa kohtaan;
 • saatujen ja käsiteltyjen henkilötietojen käyttäminen yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppanien kanssa;
 • tietojen käyttäminen omassa markkinoinnissa sekä yhteistyökumppanien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa;
 • laskutuksen ja reskontran antamiseen kolmannen osapuolen hoidettavaksi;
 • henkilön luottokelpoisuuden ja luottoluokituksen tarkastamiseen käyttämällä esimerkiksi luottotietopalveluja.

 

Fixura ei voi taata luottoluokitukseen käytettävien tietojen paikkansapitävyyttä. Fixura käyttää asiakasviestinnässään ensisijaisesti asiakkaan antamaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan sähköpostin, puhelinnumeron ja muiden yhteystietojensa ajantasaisuudesta sekä ilmoittamaan muutoksista välittömästi Fixuralle.

8. VASTUUNRAJOITUS

Fixura ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Lainanottajalle tai Sijoittajalle voi aiheutua. Fixura ei näin ollen vastaa esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotosta, maineen, liikearvon tai tiedon menetyksestä, korvaavien tuotteiden tai palveluiden hankintakustannuksista tai muista aineettomista taikka välillisistä vahingoista.

9. MUUT EHDOT

Fixura pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan niitä koskeville osapuolille kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa. Jos Lainasopimus taikka Sijoittajasopimus ja nämä Yleiset Ehdot ovat keskenään ristiriidassa, Lainasopimusta tai Sijoittajasopimusta noudatetaan ensisijaisena.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Fixura, Sijoittaja tai Lainanottaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Vastuuta ei ylivoimaisena esteenä pidettävällä perusteella synny, jos osapuoli voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen tai ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää; kuten esimerkiksi sota, luonnontapahtuma, tulipalo, yleisen tietoliikenteen keskeytyminen, työselkkaus, viranomaisten toimenpide, valuuttarajoitus, kriisiajan velvoite ja/tai kaupankäynnin rajoitus.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Lainanottajan ja Sijoittajan välisessä velkasuhteessa sekä yhteistyössä Sijoittajan ja Fixuran välillä sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Kaikki Lainanottajan, Sijoittajan ja Fixuran väliset erimielisyydet, jotka johtuvat näistä Yleisistä Ehdoista ja/tai Lainasopimuksesta ratkaistaan lähtökohtaisesti neuvottelemalla. Lainanottajalla on oikeus lisäksi kääntyä toimivaltaisten viranomaisten puoleen ja saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyksiään kohtuullisessa ajassa vilpittömässä mielessä käytävien neuvotteluiden avulla, erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.