Yleiset ehdot

FIXURA AB OY – YLEISET EHDOT

Voimassa 07.06.2022 alkaen

Näitä yleisiä ehtoja (”Yleiset Ehdot”) sovelletaan Sijoittajasopimuksiin ja Lainasopimuksiin 07.06.2022 lähtien. Ennen 1.2.2020 tehtyihin sijoituksiin ja myönnettyihin lainoihin sovelletaan aiempia, 1.3.2019 päivättyjä yleisiä ehtoja, jotka löytyvät Fixuran verkkopalvelusta.

1. MÄÄRITELMÄT

AutoinvestFixuran tarjoaman järjestelmän automaattinen sijoitustoiminto.
FixuraFixura Ab Oy (Y-tunnus 2246639-7).
Fixura-tiliKäyttäjälle tehty erillinen tili Fixuran palveluun, jonka kautta käyttäjä voi sijoittaa tai lainata varoja.
KorkoLainasta perittävä korko.
LainaSijoittajan Lainanottajalle Lainasopimuksen nojalla maksama summa.
LainanottajaPalvelun käyttäjä, joka on lähettänyt Lainahakemuksen ja/tai on tehnyt Lainasopimuksen lainanottajana. Lainanottajalle Lainasopimuksen nojalla maksama summa.
LainasopimusLainanottajan ja Sijoittajan välille solmittu sopimus, jonka nojalla sovitaan mm. lainattavasta pääomasta, korosta ja maksusuunnitelmasta.
PankkipäiväMikä tahansa arkipäivä, lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita tai yleisiä pyhä- tai vapaapäiviä.
SijoitusSijoittajan sijoittama summa Lainanottajien haettavaksi pääomaksi.
SijoittajaPalvelun käyttäjä, joka on hyväksynyt Fixuran Sijoittajasopimuksen ja siirtänyt varoja Fixura-tilille lainattavaksi Lainanottajille.
SijoittajasopimusSijoittajan ja Fixuran välille tehty sopimus, jossa sovitaan sijoitusyhteistyöstä.
HinnastoVerkkopalvelussa saatavilla oleva ajantasainen hinnasto, jonka mukaisesti Fixura veloittaa maksuja Sijoittajilta ja Lainanottajilta.
  

2. JOHDANTO

Fixura on yritys, jonka liikeidea ja toimintamalli on toimia linkkinä ja saattaa yhteen lainanhakijat ja ne, jotka haluavat lainata varojaan toisille. Fixura toimii joustavana markkinapaikkana tällaisille toimijoille ja osana tätä toimintaa välittää Lainoja Sijoittajilta Lainanottajille. Fixuran Sijoittajilta ja Lainanottajilta näistä palveluista veloitettavat maksut löytyvät Hinnastosta, joka on erottamaton osa näitä Yleisiä Ehtoja.

Rekisteröitymällä käyttäjäksi verkkopalvelussa käyttäjä hyväksyy nämä Yleiset Ehdot häntä sitoviksi. Nämä Yleiset Ehdot ovat osa Lainasopimusta. Mikäli nämä Yleiset Ehdot ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä on nimenomaisesti sovittu Lainasopimuksessa, Lainasopimuksen ehdot ovat ensisijaisia. 

Nämä Yleiset Ehdot ovat myös osa Sijoittajasopimusta. Mikäli nämä Yleiset Ehdot ovat ristiriidassa sen kanssa mitä on nimenomaisesti sovittu Sijoittajasopimuksessa, Sijoittajasopimuksen ehdot ovat ensisijaisia. 

Fixura korostaa, että Fixura toimii ainoastaan välittäjänä Sijoittajan ja Lainanottajan välillä. Fixura ei tarjoa sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluita. Fixura on rekisteröity Etelä-Suomen Aluehallintoviraston luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin.

3. LAINANOTTAJAN EHDOT

Mahdollisuus nostaa lainaa

Fixuran välittämää Lainaa voi nostaa: 

1. Kuluttaja

 • joka on täysivaltainen ja on vähintään 21-vuotias; 
 • joka on asunut vakituisesti Suomessa vähintään kaksi vuotta;
 • jolla on säännölliset tulot;
 • joka on luovuttanut Fixuralle tarvittavat tiedot luottokelpoisuuden arviointia varten;
 • jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä tai maksamattomia erääntyneitä Lainoja; ja
 • joka ei ole hallituksen jäsenenä yrityksessä, jolle on rekisteröity maksuhäiriöitä.

2. Oikeushenkilö

 • joka on Suomessa rekisteröity oikeushenkilö, jolla on y-tunnus
 • joka on toimittanut Fixuralle vaaditut tiedot sen luottokelpoisuuden arvioimiseksi
 • joka on luottokelpoinen Fixuran sisäisen luotonanto politiikan mukaisesti

Ennen Lainan myöntämistä Fixura tarkistaa Lainanottajan antamat tiedot Lainanottajan antaman suostumuksen ja henkilötietolain mukaisesti. Lainanottaja on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Lainanottajan on myös ilmoitettava mahdollisista osoitteen- tai nimenmuutoksista viipymättä Fixuralle. Sijoittaja tai Fixura eivät vastaa hakemustiedoissa ja/tai Lainasopimuksessa ilmenevistä virheistä tai niistä aiheutuvista viivästyksistä taikka muista seuraamuksista. Mikäli Lainanottaja ei täytä ilmoitusvelvollisuuttaan, on Fixuralla oikeus vaatia Lainanottajaa korvaamaan selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset kulut. 

Ennen Lainanottajan lainahakemuksen hyväksymistä, Fixura selvittää Lainanottajan luottokelpoisuutta kolmansien osapuolten ylläpitämistä luottotietorekistereistä, Lainanottajan pankkitilin transaktioista sekä Fixuran asiakas- ja luottotietorekisteristä Lainanottajan maksukyvyn varmistamiseksi. Lainanottaja hyväksyy, että Fixura selvittää Lainanottajan luottokelpoisuuden ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien palveluiden avulla. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n tai Suomen Asiakastieto Oy:n kautta. Lainanottaja hyväksyy, että annetut tiedot tarkastetaan ja säilytetään asiakassuhteen ajan sekä sen päättymisen jälkeen Fixuran tietosuojaselosteen mukaisesti. Fixura pidättää itselleen oikeuden estää henkilöä hakemasta ja nostamasta Lainaa sekä hylätä jo tehdyn lainahakemuksen. 

Mikäli haettu lainasumma ei tule kokonaan rahoitetuksi, voidaan Lainanottajalle tarjota haettua Lainaa pienempi Laina. Näin ollen Lainanottaja ei ole taattu saamaan kokonaisuudessaan hakemaansa Lainaa, eivätkä Sijoittajat ole velvollisia tarjoamaan Lainaa Lainanottajan hakemalla summalla. Lainalaskurissa lainaa haettaessa ilmoitettavat tiedot ovat aina ainoastaan alustava arvio haettavasta Lainasta. Lainan todelliset tiedot kuten määrä, Korko, maksuaika ja maksuerän suuruus selviävät lainatarjouksesta, johon Fixura kehottaa Lainanottajaa aina tutustumaan huolellisesti.

Lainanottajan korko ja maksut

Lainanottaja sitoutuu maksamaan Lainan takaisin Lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausittainen maksuerä koostuu Lainan lyhennyksestä, korosta ja lainanhoitomaksusta sekä mahdollisista käyttäjän valitsemista lisäpalveluista johtuvista maksuista.

Kuluttajalainat

 Kuluttajalainoissa Lainan Korko ja lainanhoitomaksu voivat olla korkeintaan yhtä suuret kuin luotonmyöntöhetkellä kuluttajansuojalain 7 luvussa säädetyt kuluttajaluottosopimuksessa sovittavien vuosittaisen nimelliskoron ja muiden luottokustannuksien sallitut enimmäismäärät.

Kuluttajalainan Lainanottajalla on oikeus maksaa Lainansa kokonaan takaisin etuajassa. Ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä Lainanottajan on maksettava:

 • jäljellä oleva pääoma; 
 • kertynyt mutta maksamaton Korko;
 • kertyneet mutta maksamattomat lainanhoitomaksut; ja
 • Lainasopimuksessa yksilöidyt Lainan perustamisesta aiheutuneet kulut.

Lainanottajan ei tarvitse maksaa lainanhoitomaksuja eikä Korkoa jäljellä olevalta Laina-ajalta. 

Mikäli Lainanottajan loppusuoritus ylittää Lainan jäljellä olevan summan enintään viidellä (5) eurolla, Fixuralla on oikeus olla palauttamatta liikasuoritusta. Viittä (5) euroa suuremman liikasuorituksen palauttamisesta Fixura veloittaa viiden (5) euron käsittelymaksun. Lainasuhteen keskeiset ehdot, kuten Korko, todellinen vuosikorko, kulut ja takaisinmaksuaika ovat yksilöity Lainasopimuksessa. 

Lainanottajalla on lainmukainen oikeus maksuajan pidennykseen, esimerkiksi työttömyyden tai sairastumisen vuoksi. Tarvittaessa Fixura voi myös siirtää eräpäivää tai muuttaa alkuperäistä maksusuunnitelmaa. Maksusuunnitelman muutokset päivitetään verkkopalveluun. Sopimuksen mukainen Korko veloitetaan edelleen jäljellä olevasta Lainasta.

Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti. Kaikki Fixuran veloittamat kulut ovat arvonlisäverottomia, koska toiminta ei ole arvonlisäverovelvollista. Fixura ei ole vastuussa myöhässä tapahtuvista maksuista tai saamatta jääneistä maksuista, jos maksuja ei ole maksettu Lainasopimuksen mukaisesti

Muut lainat

Yrityslainan Lainanottajalla on oikeus maksaa koko Laina takaisin, mikäli takaisinmaksu tapahtuu ennen määrättyä eräpäivää. Fixuran on vastaanotettava kirjallinen takaisinmaksupyyntö seitsemän (7) päivää ennen takaisinmaksua (kuoletusaika). Katso tarkemmista lainaehdoista aikaistettua takaisinmaksua koskevat ehdot.

Ennen 1.2.2020 myönnetyt Lainat

Ennen 1.2.2020 myönnettyihin Lainoihin sovelletaan 1.3.2019 päivättyjä Yleisiä Ehtoja, jotka löytyvät kokonaisuudessaan Fixuran verkkopalvelusta.

Viivästyneet maksut, Lainojen erääntyminen ja myynti

Kuluttajalainat

Fixura painottaa, että on tärkeää maksaa Lainan kuukausierät ajoissa. Mikäli Lainanottaja ei maksa kuukausittaista maksueräänsä, lähetetään hänelle 14 päivän kuluttua eräpäivästä kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään viiden (5) euron muistutusmaksu. Mikäli maksuerä on 14 päivän kuluttua edelleen maksamatta, lähetetään Lainanottajalle toinen kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään toinen muistutusmaksu. 

Jos maksun suorittaminen viivästyy, Fixura voi vaatia Lainanottajaa maksamaan viivästyskorkoa, joka on määritetty Lainasopimuksessa. Jos viivästyskorko on Lainan Korkoa alempi, viivästyskorko on Laina-aikana, sekä Lainan erääntyessä kokonaisuudessaan 180 vuorokauden ajan siitä, kuin Laina on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin vähintään yhtä suuri, kuin Lainasopimuksen mukainen Korko. Viivästyskorko lasketaan jokaiselta päivältä eräpäivän ylittäneestä summasta eräpäivästä lähtien koko summan suorittamiseen saakka.

Mikäli maksamattomien laskujen arvo on yhteensä 5,00 % tai enemmän Lainan alkuperäisestä pääomasta, erääntyy Laina kokonaan ja Fixura lähettää Lainanottajalle tästä irtisanomisilmoituksen. Jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa oikeustoimenpiteisiin ja mahdollisesti aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin, jos asia siirretään ulosottoon. 

Muut lainat

Fixura painottaa, että on tärkeää maksaa Lainan kuukausierät ajoissa. Mikäli Lainanottaja ei maksa kuukausittaista maksueräänsä sopimuksen mukaisesti, Fixuralla on oikeus eräännyttää Lainan jäljellä oleva pääoma kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään viiden (5) euron muistutusmaksu. Näistä seuraa normaali perintäprosessi-

Perintäprosessi

Fixuralla on oikeus välittää Lainan saatavat ja Lainanottajan tiedot perintään sekä ilmoittaa luottotietolain edellytysten täyttyessä luottotietorekisteriin maksulaiminlyönnin, joka on kestänyt yli 60 päivää. Perintään lähetettyihin asioihin lisätään perintätoimiston maksut sekä viivästyskorko. Erääntyneet Lainat voidaan myös myydä kolmansille osapuolille tai Fixura voi ostaa nämä. Fixura ilmoittaa Lainanottajalle Lainasopimuksen siirtymisestä, mikäli Lainasopimus on siirretty muulle osapuolelle kuin Sijoittajalle. 

Perinnän kautta Lainanottajalta saadut maksut kohdistetaan ensin Lainan Korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan, sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä mahdollisesti näihin liittyviin viivästyskorkoihin. Lainan lyhennykset ja korot kuuluvat Sijoittajalle, muut kulut perintätoimistolle ja Fixuralle.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä etukäteen kirjallisesti. 

Laskutus

Laskun eräpäivä sovitaan Lainasopimuksessa. Mikäli eräpäivä ei ole Pankkipäivä, käytetään eräpäivää seuraavaa mahdollista Pankkipäivää. Laskutus tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti, ellei Lainanottaja ole sopinut Fixuran asiakaspalvelun kanssa muusta laskutustavasta. Fixura voi lähettää laskun sähköpostilla, tekstiviestillä ja/tai vastaavilla menetelmillä. Vastaavia viestintätapoja sovelletaan maksumuistutuksiin ja irtisanomisilmoituksiin. Jos laskutus tapahtuu muulla laskutustavalla, lisätään Fixuran kulloinkin soveltama laskutuslisä.

4. SIJOITTAJAN EHDOT

Riski

Fixura painottaa, että Sijoittajan on syytä huomioida, että jokaisessa Sijoituksessa on riski pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Vertaislainoissa sijoittamisen keskeiset riskit muodostuvat Lainanottajan mahdollisesta maksukyvyttömyydestä, mikä voi johtaa siihen, ettei Lainanottaja kykene maksamaan Lainaa osittain tai kokonaan takaisin, sekä toteutuneen tuoton poikkeamisesta Sijoittajan odottamasta tuotosta. Sijoittajan tulee huomioida, että mm. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu johtaa siihen, että tuotto jää odotettua pienemmäksi. 

Fixura pyrkii tarjoamaan Sijoittajille joustavan markkinapaikan, jossa Sijoitukset ovat jälkimarkkinakelpoisia, mutta Fixura ei voi taata jälkimarkkinan toimivuutta tai sen tehokkuutta. Näin ollen Sijoittaja ei välttämättä voi luovuttaa Sijoitukseen liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan edelleen toisille Sijoittajille. Sijoittaja ei välttämättä voi realisoida Lainoihin tekemiään Sijoituksia haluamanaan ajankohtana ja Sijoitusten toteutuva maturiteetti saattaa poiketa merkittävästi siitä, mitä Sijoittaja on sijoitusta tehdessään olettanut. Sijoittajan tulee edelleen huomioida, että Lainojen historiallinen tuotto ei ole tae tuotosta tulevaisuudessa ja uusien Lainatuotteiden osalta indikaatio odotettavissa olevista tuotoista on ainoastaan arvio tuottohistorian puuttuessa.

Ennen Lainanottajan lainahakemuksen hyväksymistä, Fixura selvittää Lainanottajan luottokelpoisuutta kolmansien osapuolten ylläpitämistä luottotietorekistereistä, Lainanottajan pankkitilin transaktioista sekä Fixuran asiakas- ja luottotietorekisteristä Lainanottajan maksukyvyn varmistamiseksi. Fixura pyrkii lisäksi rajoittamaan Sijoittajan riskiä luottoluokittelemalla Lainanottajat, epäämällä Lainan hakemisen sellaisilta henkilöiltä, joilla on luottohäiriöitä tai epäluotettavia luottotietoja sekä siirtämällä perintään tai myymällä erääntyneet Lainat. Fixura tarkistaa Lainanottajan luottotiedot Bisnode Finland Oy:n tai Suomen Asiakastieto Oy:n kautta, mutta Fixura ei voi taata saatujen tietojen paikkansapitävyyttä. 

Kuluttajalainan Lainanottajalla on lainmukainen oikeus maksuajan pidennykseen esimerkiksi työttömyyden tai sairastumisen seurauksena. Fixura voi myös siirtää eräpäivää tai muuttaa alkuperäistä maksusuunnitelmaa. Sopimuksen mukainen Korko veloitetaan edelleen jäljellä olevasta Lainasta. Lisäksi Lainanottajalla on oikeus maksaa Lainansa takaisin etuajassa, jolloin erääntymättömistä eristä ei veloiteta Korkoa. 

Sijoittajan maksut

Fixura veloittaa Sijoittajalta maksuja kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti.

Sijoittaja on itse vastuussa omista Sijoituksiin liittyvistä veroseuraamuksista sekä vero- ja muista viranomaisilmoituksista, kuten esimerkiksi korkotulojen, luottotappioiden ja kulujen ilmoittamisesta verottajalle sekä mahdollisten pääomaverojen maksamisesta. Suomalaisten yksityishenkilöiden osalta Fixura ilmoittaa verottajalle tiedot korkotuloista ja luottotappioista, mutta Sijoittaja on velvollinen tarkistamaan ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyden. 

Saatujen maksujen kohdistus sekä erääntyneiden Lainojen myynti

Jos Lainanottaja ei maksa kuukausittaisia maksueriä muistutuksista huolimatta, Laina siirretään perintätoimiston hoidettavaksi, myydään kolmannelle osapuolelle tai Fixura ostaa Lainan nykyiseen markkinahintaan. Mikäli erääntynyt Laina myydään kolmannelle osapuolelle, markkinahinta on sellaisen kolmannen osapuolen myyntihetkellä tarjoama hinta. Jos Fixura ostaa erääntyneen Lainan, markkinahinta vastaa perintätoimiston tarjoamaa hintaa ja määritetään vuosittain tammikuun aikana seuraavalle 12 kuukauden ajanjaksolle perustuen Lainaportfolioon, joka kattaa kaikki sitä edeltävän 12 kuukauden aikana erääntyneet Lainat. Markkinahinta kuluvalle 12 kuukauden ajanjaksolle ilmenee kulloinkin voimassa olevasta Hinnastosta. Edellä mainitun estämättä, mikäli markkinaolosuhteissa tapahtuu merkittävä muutos, joka vaikuttaa finanssipalvelualaan (esim. merkittävä muutos prime-koroissa), Fixuralla on oikeus määrittää markkinahinta useammin hankkimalla perintätoimistolta uusi tarjous, joka heijastaa kyseisiä muutoksia. Tässä tapauksessa, Hinnastossa oleva markkinahinta kuluvalle 12-kuukauden ajanjaksolle korvataan kyseisellä uudella markkinahinnalla.

Siltä osin kuin Sijoittajan saatava on siirretty perintään, kohdistetaan Lainanottajan maksut Lainanottajan ja Sijoittajan välisessä velkasuhteessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti siten, että maksut kohdistetaan ensin Lainan erääntyneisiin Korkoihin ja erääntyneeseen pääomaan ja vasta sen jälkeen perintä- ja muihin kuluihin sekä näihin liittyviin mahdollisiin viivästyskorkoihin. Edellä mainitusta huolimatta perintätoimisto vähentää automaattisesti syntyneet perintäkulut Lainanottajan maksun kautta saaduista varoista kullekin Sijoittajalle tehtävän tilityksen yhteydessä ja suhteessa Sijoittajaan, ennen kuin varat tilitetään Sijoittajan Fixura-tilille.

Siltä osin kuin Sijoittajan saatava on myyty kolmannelle osapuolelle tai Fixura on ostanut saatavan, kohdistetaan Sijoittajalle kuuluvat myyntitulot velkasaatavan pääomaan. Tällöin myynnistä saadut Sijoittajalle kuuluvat tulot tilitetään Sijoittajalle kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Fixura on vastaanottanut myyntitulot. Lainanottajalla ei ole oikeutta siirtää tai myydä Lainaa kolmannelle osapuolelle.

Automaattinen sijoitustoiminto (Autoinvest)

Autoinvest-toiminto sijoittaa Sijoittajan varat automaattisesti, jolloin Sijoittaja osallistuu Fixuran markkinapaikalla sekä uusien Lainojen rahoittamiseen että Lainojen ostamiseen jälkimarkkinoilta. Näin ollen, varat voidaan sijoittaa mihin tahansa näissä Yleisissä Ehdoissa kulloinkin yksilöityihin Lainatuotteisiin sekä jälkimarkkinoiden kautta mihin tahansa olemassa oleviin Lainoihin tarkoittaen, että varoja voidaan myös sijoittaa Lainatuotteisiin, joita ei enää tarjota uusille Lainanottajille. Jälkimarkkinalla myytävät Lainat, joihin Sijoittajan varoja voidaan Autoinvest-toiminnolla sijoittaa, voivat myös kattaa Lainoja, joihin liittyvät erääntyneet maksut ovat olleet maksamatta enintään 90 päivää, ennen kyseisten Lainojen siirtämistä perintään tai myyntiä. 

Autoinvest-toiminto pyrkii riskien hajauttamiseksi jakamaan Sijoitukset useampiin Lainoihin. Autoinvest-toiminto hajauttaa Sijoittajien salkun arvon siten, että enintään 10,00 % suuruinen osuus, kuitenkin vähintään 20 euroa, Sijoittajan salkun arvosta sijoitetaan yhteen Lainaan. Sijoitukset yksittäiseen Lainaan vaihtelevat 20 eurosta korkeintaan 10 000 euroon. Sijoitukset yksittäisiin jälkimarkkinoilta ostettuihin Lainoihin voivat kuitenkin olla alle 20,00 euroa. 

Fixura painottaa, ettei Autoinvest-toiminto aktiivisesti etsi yksittäiselle Sijoittajalle Sijoittajan sijoitusprofiiliin sopivia tai paremmin tuottavia sijoituskohteita taikka auta kohteiden analysoinnissa taikka hyödyntämisessä. Kyse ei myöskään ole sijoitus- tai taloudellisesta neuvonnasta taikka muusta finanssipalvelusta eikä Fixura ole miltään osin vastuussa Autoinvest-toiminnon kautta toteutuvien Sijoitusten kannattavuudesta. 

Yritykset ja yhteisöt

Fixuran kautta sijoittavien yritysten ja yhteisöjen on varmistettava, että Sijoitukset ja sijoitusratkaisut noudattavat kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Rahansiirtojen toteuttamisen aikataulu

Fixura pyrkii toteuttamaan Sijoittajan rahansiirtopyynnön Fixura-tililtä Sijoittajan omalle pankkitilille yhden (1) Pankkipäivän, mutta viimeistään rahansiirtopyyntöä seuraavan kolmen (3) Pankkipäivän kuluessa. Sijoittajan tulee tehdä kaikki rahansiirtopyynnöt Fixuralle kirjallisesti ja tunnistautuneena verkkopalvelun kautta omassa profiilissaan. Fixuran sisäisen prosessin lisäksi varojen siirtymisen aikatauluun vaikuttaa pankkien maksuliikennesäännöt. Fixuralla on aina oikeus kieltäytyä rahansiirtopyynnön toteuttamisesta, mikäli siihen on lakiin tai viranomaismääräykseen perustuva syy.

Mikäli rahansiirtopyyntö vaatii Autosell-toiminnon avulla toteutettavaa Sijoitusten myymistä toisille Sijoittajille, rahansiirtopyyntö voidaan lähettää Fixuralle vasta myyntien toteutumisen jälkeen. Mikäli Sijoitusten myyntitavoite täyttyy ainoastaan osittain, voi Sijoittaja keskeyttää Sijoitusten myynnin, pyytää kerättyjen varojen siirtämistä pankkitililleen tai jatkaa varojen uudelleensijoittamista verkkopalvelun kautta. Mikäli Sijoitusten myyntitavoite täyttyy kokonaan, voi Sijoittaja tehdä rahansiirtopyynnön omalle pankkitililleen tai jatkaa varojen uudelleensijoittamista verkkopalvelun kautta.

5. YHTEYDENOTOT SIJOITTAJAN JA LAINANOTTAJAN VÄLILLÄ

Fixura allekirjoittaa Lainasopimukset Sijoittajan puolesta, laskuttaa aiheutuneet saatavat, välittää tarvittaessa saatavat edelleen perintään tai ulosottoon ja tarvittaessa myy saatavat. Lainasuhde on kuitenkin kaikissa tilanteissa Sijoittajan ja Lainanottajan välillä. Fixura hoitaa tästä huolimatta kaiken yhteydenpidon Lainanottajan ja Sijoittajan välillä. Sijoittaja ja Lainanottaja eivät saa olla suoraan yhteydessä toisiinsa ilman Fixuran suostumusta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOTTOTARKASTUS

Fixura käsittelee henkilötietoja sen tietosuojaselosteen mukaisesti, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • henkilötietojen käsittely, jossa pyrkimyksenä on Fixuran velvollisuuksien hoitaminen Lainanottajaa ja Sijoittajaa kohtaan;
 • saatujen ja käsiteltyjen henkilötietojen käyttäminen yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppanien kanssa;
 • tietojen käyttäminen omassa markkinoinnissa sekä yhteistyökumppanien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa;
 • laskutuksen ja reskontran antamiseen kolmannen osapuolen hoidettavaksi;
 • henkilön luottokelpoisuuden ja luottoluokituksen tarkastamiseen käyttämällä esimerkiksi luottotietopalveluja.

Fixura ei voi taata luottoluokitukseen käytettävien tietojen paikkansapitävyyttä. Fixura käyttää asiakasviestinnässään ensisijaisesti asiakkaan antamaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan sähköpostin, puhelinnumeron ja muiden yhteystietojensa ajantasaisuudesta sekä ilmoittamaan muutoksista välittömästi Fixuralle.

7. VASTUUNRAJOITUS

Fixura ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Lainanottajalle tai Sijoittajalle voi aiheutua. Fixura ei näin ollen vastaa esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotosta, maineen, liikearvon tai tiedon menetyksestä, korvaavien tuotteiden tai palveluiden hankintakustannuksista tai muista aineettomista taikka välillisistä vahingoista. 

8. MUUT EHDOT

Fixura pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja ja Hinnastoa. Muutoksista ilmoitetaan niitä koskeville osapuolille kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmoitus tehdään sähköpostitse ellei Lainanottaja tai Sijoittaja ole ollut yhteydessä Fixuran asiakaspalveluun ja sopinut muusta viestintätavasta.

Jos Lainasopimus taikka Sijoittajasopimus ja nämä Yleiset Ehdot tai Hinnasto ovat keskenään ristiriidassa, Lainasopimusta tai Sijoittajasopimusta noudatetaan ensisijaisena.

Näistä Yleisistä Ehdoista, Hinnastosta, Lainasopimuksesta ja Sijoittajasopimuksesta on kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jos kieliversiot ovat keskenään ristiriidassa, suomenkielistä versiota noudatetaan ensisijaisena.

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Sijoittajalla tai Lainanottajalla ei ole oikeutta siirtää niiden oikeuksiaan tai velvollisuuksia Yleisten ehtojen mukaan osittain tai kokonaan ilman Fixuran kirjallista suostumusta.

Fixuralla on oikeus siirtää sen tämän Sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Fixura, Sijoittaja tai Lainanottaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Vastuuta ei ylivoimaisena esteenä pidettävällä perusteella synny, jos osapuoli voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen tai ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää; kuten esimerkiksi sota, luonnontapahtuma, tulipalo, yleisen tietoliikenteen keskeytyminen, työselkkaus, viranomaisten toimenpide, valuuttarajoitus, kriisiajan velvoite ja/tai kaupankäynnin rajoitus. 

11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Kaikki Lainanottajan, Sijoittajan ja Fixuran väliset erimielisyydet, jotka johtuvat näistä Yleisistä Ehdoista ja/tai Lainasopimuksesta tai Sijoittajasopimuksesta ratkaistaan lähtökohtaisesti neuvottelemalla. Lainanottajalla on oikeus lisäksi kääntyä toimivaltaisten viranomaisten puoleen ja saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyksiään kohtuullisessa ajassa vilpittömässä mielessä käytävien neuvotteluiden avulla, erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.